Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Komparatistika (NMgr. od 2016/2017, jednoobor)

XLS PDF
Komparatistika (NMgr. od 2016/2017, jednoobor) (4266)
Aktualizace: 31.08.2021 11:08
Obory: Komparatistika
Katedry: 21-UCLK
Semestr: 2021/2022 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Komparatistika NMgr1 (od 2016)
Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 16/17)
Analýza textu a možnosti interpretace 2/2, -/- AKM500236 Z+Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P018 Krásová, E.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P409 Šebek, J.
Diplomový seminář -/2 AKM500066 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P409 Bílek, P.
Úvod do obecné a srovnávací literární vědy 2/-, -/- AKM500143 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 1.10 Hrdlička, J.
Jaluška, M.
PVP 1: Srovnávací dějiny literatury (NMgr1 od 16/17)
Britská literatura africké a asijské diaspory -/2, -/- AAALD001A Z 5 UALK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P111 Nováková, S.
Erasmus I -/2 ABOE01 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VII -/2 ABOE07 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus X -/2 ABOE10 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Hagiographia bohemica II -/2, -/- ABO700446 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P411 Škarpová, M.
Počátky evropské literární tradice I (Starověké Řecko) 2/-, -/- AGL100002 Zk 4 URLS
Přednáška / Lecture Fischerová, S.
Portréty a obrazy -/2, -/- ABO700438 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Rozpory a vícehlasy -/2, -/- ABO700451 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Šorm, M.
Světová literatura (pro učitele) -/2, -/- ABO500445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Výuka staré literatury na střední škole -/2, -/- ABO700448 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P018 Škarpová, M.
PVP 2: Srovnávací dějiny motivů a stylů (NMgr1 od 16/17)
Balada: žánr mezi romantismem a modernou -/2, -/- ABO700450 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P413 Vojvodík, J.
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Jelínková, T.
Erasmus II -/2 ABOE02 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Literatura pro děti a mládež -/2 ABO500777 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P417 Segi Lukavská, J.
PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla -/2, -/- ACN300819 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/2, -/- ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P412 Wiendl, J.
PVP 3: Literatura v kulturním kontextu (NMgr1 od 16/17)
Erasmus III -/2 ABOE03 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus VIII -/2 ABOE08 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20. století -/2, -/- ABO100462 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Merhaut, L.
Hispanoamerická literatura 2/-, -/- AIH520061 Zk 5 SIAS
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 H213 Housková, A.
Iberoamerická kultura I 1/1, -/- APG100129 Z 3 URS
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 14:55 H205 Kazmar, V.
Válová, K.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:00 - 15:45 H205 Kazmar, V.
Válová, K.
Město v současné české a slovenské poezii -/2, -/- ABO700454 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Blažeková, M.
Padesátá léta 20. století – temné období české literatury? -/2, -/- ABO700440 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Holý, J.
Ženská zkušenost holokaustu -/2, -/- ABO700442 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Holý, J.
PVP 4: Poetika/rétorika/dějiny literatury (NMgr1 od 16/17)
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P409 Vojtíšek, O.
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Jelínková, T.
Básník paměti Karel Šiktanc -/2, -/- ABO700455 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 1.10 Vinš, O.
Cesty k textu – interpretační přístupy k Hledání ztraceného času -/2, -/- ABO700445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P300 Krásová, E.
Erasmus IV -/2 ABOE04 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20. století -/2, -/- ABO100462 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Merhaut, L.
Hrabal vs. Kundera -/2, -/- ABO700453 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P409 Eder, K.
Kinter, V.
Město jako metonymický koncept: close-reading Calvinových Neviditelných měst -/2, -/- ABO700458 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P417 Macháčková, K.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO500008 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO700739 Zk 4 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – seminář I -/2, -/- ABO500007 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P409 Merhaut, L.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO500006 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:40 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – seminář I -/2, -/- ABO500005 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
PVP 5: Poetika/estetika/teorie literatury (NMgr1 od 16/17)
Bourdieu 1930-2002-2022: Habitus, Literary Field, Reflexivity, Critical Theory -/2, -/- ABO700459 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P409 Šebek, J.
Erasmus IX -/2 ABOE09 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Erasmus V -/2 ABOE05 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Koncepty lyriky 2/-, -/- ABO500259 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:40 P300 Hrdlička, J.
Metody literární historie – přednáška 2/-, -/- ABO500008 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P018 Vojtěch, D.
Metody literární historie – seminář I -/2, -/- ABO500007 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P409 Merhaut, L.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO500006 Zk 3 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:40 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – přednáška 2/-, -/- ABO700738 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:40 P300 Málek, P.
Metody literární teorie – seminář I -/2, -/- ABO500005 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P409 Málek, P.
Mimésis. Proměny konceptu -/2, -/- ABO700273 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Šebek, J.
PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika -/2, -/- ACN300613 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
Tvůrčí psaní a čtení básní -/2, -/- ABO700443 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Härtelová, E.
Hrdlička, J.
PVP 6: Mezioborová literární věda (NMgr1 od 16/17)
Audiokniha v teorii a praxi -/2, -/- ABO700351 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P409 Hadravová, E.
Čtení: teorie, praxe, reflexe -/2, -/- ABO700292 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Segi Lukavská, J.
Erasmus VI -/2 ABOE06 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Škarpová, M.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P409 Vojtíšek, O.
Specifika práce s historickými knižními fondy -/3, -/- AIS530003 Zk 5 UISK
Seminář / Seminar Šípek, R.
Typologie rukopisné a tištěné knihy 2/-, -/- AIS530005 Zk 6 UISK
Přednáška / Lecture Marek, J.
Voit, P.
Základy bibliografie -/2, -/- ABO700346 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P417 Špirit, M.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Hesová, P.
Vaněk, V.
Ženy ve vědě (a literatuře) do roku 1945 -/2, -/- ABO700456 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P417 Bečanová, N.
ἀρχή/archē, kámen, scultura jako trans-moderní fenomén 2/-, -/- ABO700449 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:00 P018 Vojvodík, J.