Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk – specializační studium (NMgr. od 2020/2021)

XLS PDF
Český jazyk – specializační studium (NMgr. od 2020/2021) (4258)
Aktualizace: 31.08.2021 11:08
Obory: Český jazyk - specializační studium
Katedry: 21-UCJTK
Semestr: 2021/2022 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk - specializační studium NMgr2 (od 2020)
CJS - Povinné předměty za celé studium (NMgr2 od 2020/21)
Analýza diskurzu -/2, -/- ABO700736 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P409 Hořejší, M.
Mareš, P.
Poláková, L.
Current Approaches in Linguistics 1/1, -/- ABO700730 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P409 Ceháková, M.
Lehečková, E.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P409 Ceháková, M.
Lehečková, E.
Diplomový seminář – jazyk -/2, -/- ABO700800 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P024 Mareš, P.
Martínek, F.
Saicová Římalová, L.
Empirické metody v lingvistice -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 1.10 Šimík, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P409 Kříž, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P417 Chládková, K.
Historie jazykového systému češtiny 2/-, -/- ABO700732 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Staroslověnština -/2, -/- ABO700734 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P300 Andrlová Fidlerová, A.
CJS - PVP 1: Jazykové semináře (NMgr2 od 2020/21)
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Čtení: teorie, praxe, reflexe -/2, -/- ABO700292 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Segi Lukavská, J.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P034 Tichý, O.
Didaktické nástroje -/2, -/- ABO700433 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P417 Převrátilová, S.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 13:20 - 14:05 C424 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:05 - 14:50 C424 Nekvapil, J.
Etymologie 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 1.10 Rejzek, J.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV608B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C424 Machač, P.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Human Language and Mind (Bc.) -/2, -/- ALINV411B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Eckertová, E.
Individual differences among language learners: Why do some people learn better than other -/2, -/- ABO700325 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 1.10 Převrátilová, S.
Introduction to sociolinguistics (of English) -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P001 Luef, E.
Jazyk a kognice 2/1, -/- ALINP114B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 C424 Friedová, M.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
16:40 - 18:10 C424 Láznička, M.
Jazykovědné sdružení 2/- ABO700777 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:30 P018 Mareš, P.
Jazyk ve filmu -/2, -/- ABO500211 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Mareš, P.
Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti -/2, -/- ABO700430 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P022 Andrlová Fidlerová, A.
Korpusová lexikologie -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Kováříková, D.
Škrabal, M.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Kruh přátel českého jazyka 2/- ABO700100 Z 3 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 18:00 - 20:00 P018 Dittmann, R.
Language acquisition -/2, -/- AAA500146 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C049 Cilibrasi, L.
Language network analysis -/2, -/- AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P001 Luef, E.
Lexikální sémantika 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C424 Friedová, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:45 - 16:30 C424 Láznička, M.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C424 Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C424 Sherman, T.
Multimodální komunikace -/2, -/- ABO700390 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Lehečková, E.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 C424 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 16:35 C424 Sherman, T.
Pragmatika -/2, -/- AAA500104 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P131
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Psycholinguistics -/2, -/- AAA500145 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P111 Cilibrasi, L.
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/-, -/- ACN300591 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 P422B Fulka, J.
PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla -/2, -/- ACN300819 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika -/2, -/- ACN300613 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (online) -/2, -/- ACN300807 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Po/Mon 19:10 - 20:40 P423 Mižigár, M.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P104 Čermák, J.
Tichý, O.
Romština pro lingvisty 1/1, -/- ALINV701B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 13:15 C424 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 13:15 - 14:00 C424 Elšík, V.
Rozvíjení digitálních kompetencí -/2, -/- ABO700285 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 1.10 Šindlerová, J.
Slovní zásoba akademických textů -/2, -/- ABO700460 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P018 Kováříková, D.
Sociophonetics 1/1, -/- AFO510001 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Skarnitzl, R.
Text v komunikační výchově -/2, -/- ABO700434 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P018 Šebesta, K.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Tutorský seminář -/2, -/- ABO800888 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Martínek, F.
Výzkum v oboru vyučování prvního/druhého jazyka -/2, -/- ABO700435 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Šebesta, K.
Základy českého znakového jazyka I -/2 ACN300396 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P020 Sedláčková Půlpánová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P020 Basovníková, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P020 Sedláčková Půlpánová, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P020 Sedláčková Půlpánová, L.
Základy českého znakového jazyka II -/2 ACN300397 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Basovníková, M.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P020 Basovníková, M.
Základy českého znakového jazyka III -/2 ACN300398 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Basovníková, M.
CJS - PVP 2: Areálový modul (NMgr2 od 2020/21)
Jazyky střední Evropy 1/1, -/- ASE100152 Z 4 KSES
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:45 P010 Beníšek, M.
Januška, J.
Nábělková, M.
Sloboda, M.