Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Český jazyk a literatura (Bc. od 2019/2020, jednoobor)

XLS PDF
Český jazyk a literatura (Bc. od 2019/2020, jednoobor) (4254)
Aktualizace: 31.08.2021 11:08
Obory: Český jazyk a literatura
Katedry: 21-UCJTK, 21-UCLK
Semestr: 2021/2022 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Český jazyk a literatura Bc1 (od 2019)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 19/20)
Fonetika a fonologie češtiny 2/-, -/- ABO100888 Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P301 Volín, J.
Úvod do historiografie (pro nehistoriky) 1/1, -/- AHSFF0001 Z 3 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 P200 Fapšo, M.
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 16:35 P200 Fapšo, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 P200 Fapšo, M.
Seminář / Seminar St/Wed 16:40 - 17:25 P200 Fapšo, M.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Přednáška / Lecture výuka on-line Láznička, M.
Malá, M.
Úvod do literární vědy 2/-, -/- AUVODLV01 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 Bílek, P.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100930 Z+Zk 7 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 12:10 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 12:10 P409 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P300 Martínek, F.
Čt/Thu 09:10 - 10:40 P409
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 15:30 P417 Pergler, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 17:10 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:10 1.10 Adam, R.
Úvodní jazykový seminář -/4, -/- ABO100932 Z+Zk 6 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 12:10 1.10 Andrlová Fidlerová, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 12:10 P409 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P300 Martínek, F.
Čt/Thu 09:10 - 10:40 P409
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 15:30 P417 Pergler, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 17:10 1.10 Rejzek, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 12:10 1.10 Adam, R.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 19/20)
Lexikologie a slovotvorba 1/2, -/- ABO500802 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 08:20 - 09:05 P300 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P022 Martínek, F.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P018 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P018 Bozděchová, I.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P417 Martínek, F.
Morfologie 2/1, -/- ABO500803 Z+Zk 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 P300 Adam, R.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Sudý týden )
12:30 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar Út/Tue
( Lichý týden )
12:30 - 14:00 P018 Saicová Římalová, L.
Seminář / Seminar St/Wed
( Lichý týden )
15:50 - 17:20 P417 Adam, R.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
15:50 - 17:20 P417 Adam, R.
Textologie a ediční praxe 2/-, -/- ABO500812 Zk 5 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd 2/- ASGV10006 Z 3 KSOC
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P131 Vinopal, J.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 19/20)
Úvod do práce s jazykovými korpusy 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P300 Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Škrabal, M.
Povinné předměty pro závěrečnou práci (Bc od 19/20)
Bakalářský seminář – jazyk -/2 ABO100870 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P024 Mareš, P.
Martínek, F.
Saicová Římalová, L.
Bakalářský seminář – literatura -/2 ABO100871 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P417 Wiendl, J.
PVP 1: Lingvistická specializace (Bc1 od 19/20)
Historická mluvnice a historická lexikologie 2/2, -/- ABO100654 Zk 6 UCJTK
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:20 P018 Dittmann, R.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P300 Dittmann, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:40 P018 Dittmann, R.
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I 2/-, -/- ABO700101 Zk 3 UCJTK
Přednáška / Lecture Chromý, J.
Lehečková, E.
Saicová Římalová, L.
PVP 2: Čtení děl (Bc1 od 19/20)
Čtení děl české literatury 20. století I 2/-, -/- ABO500815 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:40 P300 Heczková, L.
Čtení děl české literatury 20. století II 2/-, -/- ABO500816 Z 3 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:20 P300 Bílek, P.
PVP 3: Literární historie I (Bc1 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600105 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P413 Vojvodík, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P417 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P417 Heczková, L.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P417 Wiendl, J.
Česká literatura 19. století I -/2, -/- ABO600103 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P018 Vaněk, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P409 Merhaut, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P417 Merhaut, L.
Česká literatura 2. poloviny 20. století I -/2, -/- ABO600107 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P417 Špirit, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P409 Holý, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P417 Vojtěch, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P018 Holý, J.
Starší česká literatura I -/2, -/- ABO600101 Z 3 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P018 Škarpová, M.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 1.10 Jaluška, M.
PVP 4: Literární historie II (Bc1 od 19/20)
Česká literatura 1. poloviny 20. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600603 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:40 P300 Wiendl, J.
Česká literatura 19. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600602 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:40 P300 Vaněk, V.
Česká literatura 2. poloviny 20. století – přednáška 2/-, 2/- ABO600604 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:20 P300 Špirit, M.
Starší česká literatura – přednáška 2/-, 2/- ABO600601 Zk 6 UCLK
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:20 P300 Škarpová, M.
PVP 5: Specializační semináře (Bc1 od 19/20)
Akustika řeči I 1/1, -/- AFO200003 Z 3 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P016 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P016 Bořil, T.
Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury -/2, -/- ABO700347 Z 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P409 Vojtíšek, O.
Audiokniha v teorii a praxi -/2, -/- ABO700351 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P409 Hadravová, E.
Báseň jako: obraz – věc – rozhovor. Interpretační dílna k české lyrice 30. let -/2, -/- ABO100549 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P018 Jelínková, T.
Básník paměti Karel Šiktanc -/2, -/- ABO700455 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 1.10 Vinš, O.
Bourdieu 1930-2002-2022: Habitus, Literary Field, Reflexivity, Critical Theory -/2, -/- ABO700459 Zk 5 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P409 Šebek, J.
Cesty k textu – interpretační přístupy k Hledání ztraceného času -/2, -/- ABO700445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P300 Krásová, E.
Česká undergroundová literatura 1948–1989 -/2, -/- ABO100261 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:20 P409 Machovec, M.
Čtení: teorie, praxe, reflexe -/2, -/- ABO700292 Z 6 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P417 Kuzmičová, A.
Segi Lukavská, J.
Data processing -/2, -/- AAA130192 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P034 Tichý, O.
Discourse Analysis 1/1, -/- ALINV511B Zk 5 ULING
Přednáška / Lecture Pá/Fri 13:20 - 14:05 C424 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:05 - 14:50 C424 Nekvapil, J.
Ediční práce -/2 ABO100942 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P417 Martínek, F.
Etymologie 2/-, -/- ABO500215 Z 4 UCJTK
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:40 1.10 Rejzek, J.
Folklor východní Evropy 2/-, -/- AVS500167 Zk 6 UVES
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P325 Lemeškin, I.
Fonetické redukce ve spontánní řeči -/2 ALINV608B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C424 Machač, P.
Frazeologie a korpus -/2 AMLV00060 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 S131 Kopřivová, M.
Fyziologická fonetika 1/1, -/- AFO200001 Zk 4 FU
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 13:15 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Seminář / Seminar St/Wed 13:20 - 14:05 P016 Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Groteska a absurdita v české literatuře šedesátých let 20. století -/2, -/- ABO100462 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P409 Merhaut, L.
Hagiographia bohemica II -/2, -/- ABO700446 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P411 Škarpová, M.
Hrabal vs. Kundera -/2, -/- ABO700453 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:00 P409 Eder, K.
Kinter, V.
Human Language and Mind (Bc.) -/2, -/- ALINV411B Z 3 ULING
Seminář / Seminar Eckertová, E.
Individual differences among language learners: Why do some people learn better than other -/2, -/- ABO700325 Zk 5 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 1.10 Převrátilová, S.
Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku -/2, -/- ABO700275 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 P409 Vojtíšek, O.
Introduction to sociolinguistics (of English) -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P001 Luef, E.
Jazyk a kognice 2/1, -/- ALINP114B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 C424 Friedová, M.
Seminář / Seminar St/Wed
( Sudý týden )
16:40 - 18:10 C424 Láznička, M.
Jazyk ve filmu -/2, -/- ABO500211 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P409 Mareš, P.
Kázání: Proměny žánru a stylu od středověku do současnosti -/2, -/- ABO700430 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:40 P022 Andrlová Fidlerová, A.
Korpus a syntax -/2, -/- AMLV00064 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 S131 Jelínek, T.
Korpusová lexikologie -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 S131 Kováříková, D.
Škrabal, M.
Korpusy mluveného jazyka -/2 AMLV00042 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 Kopřivová, M.
Kultura mluveného projevu -/2 ABO300945 Z 3 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 1.10 Růžičková, A.
Language acquisition -/2, -/- AAA500146 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 C049 Cilibrasi, L.
Language network analysis -/2, -/- AAA500182 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P001 Luef, E.
Lexikální sémantika 2/1, -/- ALINP107B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C424 Friedová, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:45 - 16:30 C424 Láznička, M.
Město jako metonymický koncept: close-reading Calvinových Neviditelných měst -/2, -/- ABO700458 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P417 Macháčková, K.
Město v současné české a slovenské poezii -/2, -/- ABO700454 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P018 Blažeková, M.
Metody fonetické práce 1/1, -/- AFO200002 Zk 3 FU
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 11:35 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Po/Mon 11:40 - 12:25 P016 Skarnitzl, R.
Mimésis. Proměny konceptu -/2, -/- ABO700273 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P409 Šebek, J.
Multilingualism -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C424 Sherman, T.
Multilingualism -/2, -/- ALINV514M Z 4 ULING
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C424 Sherman, T.
Multimodální komunikace -/2, -/- ABO700390 Z 5 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P018 Lehečková, E.
Obecné zákonitosti v textech -/2 AMLV00066 Z 3 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 S131 Milička, J.
Padesátá léta 20. století – temné období české literatury? -/2, -/- ABO700440 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P417 Holý, J.
Portréty a obrazy -/2, -/- ABO700438 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 H018 Činátlová, B.
Pragmatika 2/1, -/- ALINP110B Zk 4 ULING
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 C424 Nekvapil, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 16:35 C424 Sherman, T.
Pragmatika -/2, -/- AAA500104 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P131
Praktický seminář historické metalexikografie -/2 AMLV00069 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 Škrabal, M.
Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK -/2, -/- AMLV00058 Z 4 UCNK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 Lukeš, D.
Programování v R 1/1, -/- AFO530006 Z 4 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P012 Bořil, T.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P012 Bořil, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P012 Bořil, T.
Psycholinguistics -/2, -/- AAA500145 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P111 Cilibrasi, L.
PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought 2/-, -/- ACN300591 Z 3 UJKN
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 12:20 P422B Fulka, J.
PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla -/2, -/- ACN300819 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika -/2, -/- ACN300613 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:00 P021 Vaňková, I.
PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (online) -/2, -/- ACN300807 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Po/Mon 19:10 - 20:40 P423 Mižigár, M.
Research in English Diachrony -/2 AAA500162 Z 5 UAJD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P104 Čermák, J.
Tichý, O.
Romština pro lingvisty 1/1, -/- ALINV701B Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 13:15 C424 Elšík, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 13:15 - 14:00 C424 Elšík, V.
Rozpory a vícehlasy -/2, -/- ABO700451 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:20 P417 Šorm, M.
Rozvíjení digitálních kompetencí -/2, -/- ABO700285 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 1.10 Šindlerová, J.
Slovní zásoba akademických textů -/2, -/- ABO700460 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P018 Kováříková, D.
Sociophonetics 1/1, -/- AFO510001 Zk 5 FU
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 09:55 P016 Skarnitzl, R.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 Skarnitzl, R.
Sondy do české lyriky 30. let 20. století -/2, -/- ABO100341 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P412 Wiendl, J.
Světová literatura (pro učitele) -/2, -/- ABO500445 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 H018 Činátlová, B.
Text v komunikační výchově -/2, -/- ABO700434 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:40 P018 Šebesta, K.
Transkripce pro mluvený korpus ČNK -/2 AMLV00053 Z 5 UCNK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 S131 Benešová, L.
Waclawičová, M.
Tutorský seminář -/2, -/- ABO800888 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar Martínek, F.
Tvůrčí psaní a čtení básní -/2, -/- ABO700443 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:00 H018 Härtelová, E.
Hrdlička, J.
Výuka staré literatury na střední škole -/2, -/- ABO700448 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:20 P018 Škarpová, M.
Výzkum v oboru vyučování prvního/druhého jazyka -/2, -/- ABO700435 Z 4 UCJTK
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:20 P018 Šebesta, K.
Základy bibliografie -/2, -/- ABO700346 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P417 Špirit, M.
Základy českého znakového jazyka I -/2 ACN300396 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:20 P020 Sedláčková Půlpánová, L.
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:40 P020 Basovníková, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P020 Sedláčková Půlpánová, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P020 Sedláčková Půlpánová, L.
Základy českého znakového jazyka II -/2 ACN300397 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Basovníková, M.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P020 Basovníková, M.
Základy českého znakového jazyka III -/2 ACN300398 Z 3 UJKN
Seminář / Seminar Basovníková, M.
Základy ediční a redakční práce I -/2, -/- ABO100648 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P417 Hesová, P.
Vaněk, V.
Ženská zkušenost holokaustu -/2, -/- ABO700442 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:40 P409 Holý, J.
Ženy ve vědě (a literatuře) do roku 1945 -/2, -/- ABO700456 Z 4 UCLK
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P417 Bečanová, N.