Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Religionistika Bc1

XLS PDF
Religionistika Bc1 (4126)
Aktualizace: 09.02.2021 14:59
Obory: Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2020/2021 - Letní

Předměty uvedené kurzívou nejsou vhodné pro studenty prvního ročníku.

Číslo před/za lomítkem ve sloupci Rozsah udává počet přednáškových/seminárních hodin. 2 hodiny = 90 minut.
Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Religionistika Bc1 (od 2015)
RL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc od 2007/08)
Technika religionistické práce II Matějčková, T.
Pehal, M.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 -/-, -/2 ARL100003 Z 6 UFAR
Úvod do dějin současných náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/- ARL100287 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 1.-2. ročník (Bc od 2007/08)
Psychologie náboženství I Halík, T. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V -/-, 2/- ARL100094 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc od 2007/08)
Bakalářský seminář Kozák, J.
Lyčka, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
RL - PVP1: Filosofické semináře I–II (Bc1 od 15/16)
Giorgio Agamben: náboženství, politika, filosofie Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 ARL100354 Z 3 UFAR
Posthumanistická filosofie pro religionisty II Kroulík, M. Čt/Thu 19:10 - 20:45 P217 -/-, -/2 ARL500157 Z 5 UFAR
RL - PVP2: Semináře k dějinám náboženství I–III (Bc1 od 15/16)
Indická náboženství v textech II Ondračka, L. -/-, -/2 ARL100049 Z 5 UFAR
Paramárthasára II Ondračka, L. -/-, -/2 ARL500154 Z 5 UFAR
Pojetí božství na starověkém Předním východě Válek, F. Po/Mon 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 ARL100349 Z 3 UFAR
Proměny náboženství v postsekulární době Halík, T. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 ARL100355 Z 3 UFAR
Smrt v buddhismu Zemánek, M. St/Wed 17:30 - 19:05 P217 -/-, -/2 ARL100352 Z 3 UFAR
RL - PVP3: Religionistické semináře I–III (Bc1 od 15/16)
Humor jako náboženská kategorie II Pehal, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 ARL100350 Z 3 UFAR
Posedlost Chlup, R. St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 ARL100356 Z 3 UFAR
Příběh Hrdiny v mýtu a pohádce Kozák, J. St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 ARL100353 Z 3 UFAR
Seminář k feministické antropologii náboženství Kroulík, M.
Oudová Holcátová, B.
Pehal, M.
Pá/Fri 12:30 - 14:05 P217 -/-, -/2 ARL100351 Z 3 UFAR
RL - PVP4: Pramenný jazyk I (Bc od 07/08)
Koránská a klasická arabština pro neoborové studenty II Rumpl, J. Út/Tue 15:50 - 16:35 C427 -/-, 1/1 ARB500042 Zk 4 KBV
Rumpl, J. Út/Tue 16:35 - 17:20 C427
Latina II Pultrová, L. Po/Mon 09:10 - 10:45 C105 -/-, 2/2 AGL100022 Zk 6 URLS
St/Wed 09:10 - 10:45 C105
Vaníková, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 C147
St/Wed 09:10 - 10:45 C147
Latina II Vaníková, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 C147 -/-, -/4 AGRV00069 Zk 3 URLS
St/Wed 09:10 - 10:45 C147
Starořečtina II Muchnová, D. Út/Tue 10:50 - 12:25 C147 -/-, 2/2 AGL100006 Zk 6 URLS
Bakyta, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 C105
Muchnová, D. Pá/Fri 09:10 - 10:45 C147
Bakyta, J. Pá/Fri 09:10 - 10:45 C105
Staroseverština II Šimeček, D. -/-, -/2 ASK500068 Z 3 UGS
Staroseverština II Kozák, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 ARL100221 Z 3 UFAR
Základy ugaritštiny Čech, P. -/-, 2/- ASJ500078 Z 4 USJ
Pramenný jazyk - Latina - četby
Latinská četba pro religionisty Kozák, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 ARL500161 Z 5 UFAR
FS - PVP9: Latinská filosofická četba
Leibnizovy texty k metafyzice a přírodní filosofii Palkoska, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 AFS100762 Z 3 UFAR
RL - PVP5: Pramenný jazyk II (Bc od 07/08)
Latina IV Ctibor, M. Po/Mon 14:10 - 15:45 339 -/-, -/4 AGR600004 Zk 5 URLS
Čt/Thu 09:10 - 10:45 339
Sanskrt II b Štipl, Z. Po/Mon 10:50 - 12:25 C337A -/-, 1/1 ATB00060 Zk 4 UAS
Štipl, Z. St/Wed 10:50 - 12:25 C337A
RL - PVP7: Metody a tradice II (Bc1od 07/08)
Judaismus II Lyčka, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V -/-, 2/- ARL100102 Zk 4 UFAR
Úvod do religionistiky Chlup, R.
Oudová Holcátová, B.
Pehal, M.
Zemánek, M.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/- ARL100357 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Buddhismus a náb. Dál. vých. II
Úvod do náboženství Koreje Zemánek, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/- ARL100310 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Starší ev. náb. tr. II
Náboženství starých Seveřanů II Kozák, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- ARL100257 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Filosofie náboženství II
Postmoderní filosofie náboženství pro religionisty Halík, T. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 -/-, 2/- ARL100091 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Indická náb. II
Dějiny indických náboženství II Ondračka, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217 -/-, 2/- ARL100106 Zk 5 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Náb. st. Př. vých. II
Náboženství starověké Sýrie II Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- ARL100164 Zk 4 UFAR
Další předměty
Absurdno (Nagel) Čapek, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFS500255 Z 3 UFAR
Antická filosofie: Aristotelés a helénistické školy Thein, K. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/2 AFS100755 Z 3 UFAR
Thein, K. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217
Augustin O Trojici II Karfíková, L.
Špinka, Š.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 -/-, -/2 AFS500251 Z 4 UFAR
Bakalářský seminář Čapek, J.
Tropia, A.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Cogito, sum De Santis, D.
Švec, O.
St/Wed 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/2 AFS100757 Z 3 UFAR
Švec, O. St/Wed 14:10 - 15:45 P217
De Santis, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218
Fenomenologie emocí Švec, O. Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/-, 2/- AFSV00364 Z 3 UFAR
Ficinova světelná a solární metafyzika Žemla, M. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 -/-, -/2 AFSV00368 Z 3 UFAR
Filosofie lidské přirozenosti u Davida Huma Hill, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/2 AFS100759 Z 3 UFAR
Hill, J. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V
Filosofie rezignace Matějčková, T. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 AFS500252 Z 4 UFAR
Giorgio Agamben: náboženství, politika, filosofie Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 ARL100354 Z 3 UFAR
Hebrejština II [2] Lyčka, M. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 ARL100026 Z 3 UFAR
Heidegger, Being and Time. Dasein, Existence, Finitude De Santis, D. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 -/-, -/2 AFSV00363 Zk 5 UFAR
Heidegger, Čas a bytí (1962) – četba a komentář Benyovszky, L. Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00346 Z 3 UFAR
Inferencialismus Peregrin, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 -/-, 2/- AFS500160 Z 4 UFAR
Introduction into Existential Phenomenology Koloskov, D. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V -/-, 2/- AFSV00361 Zk 5 UFAR
Kolokvium k antické filosofii Špinka, Š. St/Wed 19:10 - 20:45 P225V -/-, -/2 AFS500257 Z 4 UFAR
Leibnizovské vs. newtonovské koncepce prostoru Palkoska, J.
Veselský, M.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFS500256 Z 4 UFAR
Lež, pravda, fikce Thein, K. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 AFS500248 Z 4 UFAR
Logika (Bc1 ) Kolman, V.
Punčochář, V.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Mikuláš Kusánský -- úvod do jeho myšlení Žemla, M. St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 AFSV00369 Z 3 UFAR
Namburbu texty (Akkadská četba) Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 P225M -/-, -/2 ARL500158 Z 5 UFAR
Opakování Matějčková, T. Pá/Fri 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 AFS500253 Z 4 UFAR
Paris, the Capital of Modernity Kettner, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00366 Zk 5 UFAR
Philosophy and the Unconscious De Santis, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/-, -/2 AFS500249 Z 4 UFAR
Physicians and Philosophers on Pain Linka, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P217 -/-, -/2 AFSV00360 Zk 5 UFAR
Platonismus ve středověké filosofii Němec, V. Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/-, 2/2 AFS100756 Z 3 UFAR
Němec, V. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217
Presokratici klasické doby Kratochvíl, Z. Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/- AFSV00110 Z 3 UFAR
Přirozenost celku v Platónově filosofii Krása, O.
Špinka, Š.
Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 AFSV00365 Z 3 UFAR
Seminář vědecké práce I Chlup, R. Po/Mon 15:50 - 17:25 P225M -/-, -/2 ARL500134 Z 5 UFAR
Should I hate my-self? Narratives of self-love from Aristotle to Freud Tropia, A. St/Wed 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFS500250 Z 4 UFAR
Sidgwick, The methods of ethics Jirsa, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131 -/-, -/2 AFS500258 Z 4 UFAR
Smrt a filosofie na přelomu tisíciletí Kvapil, O. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 AFSV00367 Z 3 UFAR
Spor o nicotu Čapek, J. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFS500254 Z 4 UFAR
The philosophical background of Descartes’ Meditations Tropia, A. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 AFSV00362 Zk 5 UFAR
Úvod do politické filosofie II Jirsa, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/2 AFS100760 Z 3 UFAR
Jirsa, J. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Wittgenstein mezi analytickými filosofy Glombíček, P. St/Wed 15:50 - 17:25 P225V -/-, 2/2 AFS100758 Z 3 UFAR
Glombíček, P. St/Wed 17:30 - 19:05 P225V
Zlatá šedesátá II. Teorie konspirace II Kettner, M.
Petříček, M.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P217 -/-, 2/2 AFS100761 Z 3 UFAR
Kettner, M.
Petříček, M.
Po/Mon 17:30 - 19:05 P217