Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Germanistika Bc 1. ročník (dvouoobor)

XLS PDF
Germanistika Bc 1. ročník (dvouoobor) (4086)
Aktualizace: 20.01.2021 16:24
Obory: Germánská a severoevropská studia: germanistika
Katedry: 21-UGS
Semestr: 2020/2021 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Germánská a severoevropská studia se spec. germanistika Bc2 (od 2020)
GER - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2020/21)
Lingvistický proseminář
(2 paralelní skupiny)
Dovalil, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P317 -/-, -/2 ADE120002 Z 3 UGS
Dovalil, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P317
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache I
(přednáška + 2 paralelní semináře)
Dovalil, V. Út/Tue 10:50 - 12:25 P317 -/-, 2/2 ADE120007 Zk 5 UGS
Kroutilová, K. Út/Tue 14:10 - 15:45 P317
Tichák, V. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P317
Reálie německy mluvících zemí Grill, M.
Charvát, F.
Schneider, T.
St/Wed 10:50 - 12:25 P317 -/-, 2/- ADE120004 Z 3 UGS
Úvod do lingvistiky Láznička, M.
Malá, M.
St/Wed 10:50 - 12:25 výuka on-line 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Phonetik des Deutschen II
(2 paralelní skupiny)
Grill, M.
Schneider, T.
St/Wed 14:10 - 15:45 P317 -/2 ADE120012 Z 3 UGS
Grill, M.
Schneider, T.
St/Wed 15:50 - 17:25 P317
GER - PVP 1: Přednášky k dějinám německé literatury (Bc2 od 2020/21)
Deutsche Literatur und Kultur vom Modernismus um 1900 bis zu den 1950ern Zbytovský, Š. Po/Mon 14:10 - 15:45 P317 -/-, 2/- ADE120017 Zk 4 UGS
Deutsche Literatur und Kultur: Von der Aufklärung bis zur Weimarer Klassik Charvát, F. St/Wed 12:30 - 14:05 P317 -/-, 2/- ADE120015 Zk 4 UGS
GER - PVP 2: Semináře k dějinám německé literatury (Bc2 od 2020/21)
Expressionismus! Zbytovský, Š. Út/Tue 12:30 - 14:05 P317 -/-, -/2 ADE110081 Z 3 UGS
Literaturverfilmungen Grill, M. St/Wed 17:30 - 19:05 P318B -/-, -/2 ADE110080 Z 3 UGS
Weiblichkeitsbilder in der Literatur der Moderne Schneider, T. Po/Mon 15:50 - 17:25 P317 -/-, -/2 ADE110087 Z 3 UGS

Doporučené volitelné předměty

- velmi doporučujeme zapsání Praktische Grammatik II (V. Tichák, V. Kříž; ADE120006; Freitag 9:10-10:40 a 12:30-14:00) !

 Pro studenty 1. ročníku bude navíc připraveno tutorium ke gramatice – vede Bc. Lukáš Felbr. Termín bude dojednán před začátkem semestru.


Projektseminar Zeitschrift – Konzeption und Edition (T. Schneider, ADE110086, Montag 17:30-19:00, Raum 317)

Aspekte der deutschen Literatur in den böhmischen Ländern (M. Weinberg, ADE500156, Dienstag 18:00-19:30, Raum 317 + Kulturinstitutionen in Prag)

Wissenschaftsgeschichte der sprachwissenschaftlichen Germanistik in Böhmen und Mähren (L. Vodrážková, ADE500106, Raum 317) - Blockseminar 24. 5. – 28. 5.