Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Religionistika Bc2

XLS PDF
Religionistika Bc2 (3969)
Aktualizace: 16.09.2020 14:28
Obory: Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2020/2021 - Zimní

Předměty uvedené kurzívou nejsou vhodné pro studenty prvního ročníku.

Číslo před/za lomítkem ve sloupci Rozsah udává počet přednáškových/seminárních hodin. 2 hodiny = 90 minut.
Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Religionistika Bc2 (od 2016)
RL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc od 2007/08)
Moderní filosofie náboženství pro religionisty Matějčková, T. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Technika religionistické práce I Kozák, J.
Pehal, M.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Úvod do dějin archaických náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 2.-3. ročník (Bc od 2007/08)
Antropologie náboženství Chlup, R. Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100096 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc od 2007/08)
Bakalářský seminář Lyčka, M.
Pehal, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
RL - PVP1: Náboženské tradice I
Judaismus I Lyčka, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V 2/-, -/- ARL100101 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Buddhismus a náb. Dál. vých. I
Buddhismus I Zemánek, M. St/Wed 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- ARL100111 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Starší ev. náb. tr. I
Náboženství starých Seveřanů I Kozák, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- ARL100252 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Indická náboženství I
Dějiny indických náboženství I Ondračka, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217 2/-, -/- ARL100105 Zk 5 UFAR
RL - PVP2: Religionistický seminář
RL PVP: Religionistický seminář
Humor jako náboženská kategorie Pehal, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- ARL100347 Z 3 UFAR
Kosmologie a společnost (Mary Douglas) Chlup, R. St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100139 Z 3 UFAR
Mythologies of the Contemporary Kroulík, M. -/2, -/- ARL500150 Zk 5 UFAR
Seminář k antropologii náboženství Pehal, M. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- ARL100011 Z 3 UFAR
RL - PVP3: Seminář k dějinám náboženství
Indická náboženství v textech I Ondračka, L. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100048 Z 5 UFAR
Judaismus v tradičních textech Lyčka, M. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100065 Z 3 UFAR
Queer Theology Oudová Holcátová, B. Po/Mon 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- ARL500151 Zk 5 UFAR
Seminář k buddhismu Zemánek, M. St/Wed 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- ARL100265 Z 3 UFAR
Seminář k náboženství starých Seveřanů Kozák, J. St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- ARL100253 Z 3 UFAR
Další předměty
Antická filosofie Thein, K. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 2/2, -/- AFS100748 Z 3 UFAR
Thein, K. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217
Aquinas vs Duns Scotus: mind and world Tropia, A. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 2/-, -/- AFSV00349 Zk 5 UFAR
Augustin O Trojici Karfíková, L.
Špinka, Š.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/- AFS500244 Z 4 UFAR
Ausgewählte Themen von Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts Gutschmidt, H.
Chotaš, J.
Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 -/2, -/- AFS500237 Z 4 UFAR
Difficult Being. The Concept of Existence in Modern Philosophy Čapek, J.
De Santis, D.
Matějčková, T.
St/Wed 14:10 - 15:45 P217 2/2, -/- AFS100750 Z 3 UFAR
De Santis, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218
Epos o Atrachasísovi II Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 P201 -/2, -/- ARL500146 Z 5 UFAR
Filosofický proseminář Roreitner, R. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- AFS100598 Z 6 UFAR
Filosofie judaismu Lyčka, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 P131 2/-, -/- ARL100140 Zk 4 UFAR
G. W. Leibniz - "Monadologie" a související texty Palkoska, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- AFSV00348 Z 3 UFAR
Hebrejština II [1] Lyčka, M. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- ARL100025 Z 3 UFAR
Hegelovy přednášky o filosofii náboženství z r.1827 Sousedík, S. Pá/Fri 17:30 - 19:05 P225V 2/-, -/- AFSV00358 Z 3 UFAR
Heidegger and Peer Gynt. An Introduction to Being and Time De Santis, D. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V 2/-, -/- AFSV00347 Zk 5 UFAR
Heidegger, Čas a bytí (1962) – četba a komentář Benyovszky, L. Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00346 Z 3 UFAR
Hra a pohyb živých bytostí Špinka, M.
Špinka, Š.
Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFS500245 Z 4 UFAR
Jacques Derrida: Phenomenology, Ontology, Grammatology De Santis, D. St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFS500239 Z 4 UFAR
Karl Jaspers: Komunikace (filosofický překlad) Němec, V. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFS500241 Z 3 UFAR
Ke genealogii zdravého rozumu Glombíček, P. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V 2/-, -/- AFSV00351 Z 3 UFAR
Kolokvium k antické filosofii Roreitner, R.
Špinka, Š.
St/Wed 19:10 - 20:45 P225V -/2, -/- AFS500238 Z 4 UFAR
Ladislav Hejdánek: Méontologie Dostál, V.
Němec, V.
Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFS500240 Z 4 UFAR
Logika (Bc1 ) Kolman, V.
Punčochář, V.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Logika (Bc2) Kolman, V.
Punčochář, V.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- AFS400001 Z 3 UFAR
Marsilio Ficino a renesanční magia naturalis Žemla, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 P218 2/-, -/- AFSV00350 Z 3 UFAR
Merleau-Ponty dnes Čapek, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- AFS500247 Z 4 UFAR
Mikuláš Kusánský, De docta ignorantia II (lat. četba) Žemla, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFS100754 Z 3 UFAR
Náboženství antického Říma II Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- ARL100108 Zk 4 UFAR
Náhoda, pravděpodobnost, nutnost Palkoska, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFS500242 Z 4 UFAR
Oborová didaktika Král, M.
Šebešová, P.
Po/Mon 19:10 - 20:45 P225V -/2, -/- AFSV00103 Zk 6 UFAR
Perspectives on the Liberalism of John Locke Hill, J.
Jirsa, J.
St/Wed 14:10 - 15:45 P225V 2/-, -/- AFSV00353 Zk 5 UFAR
Philosophy in First Person: Michel de Montaigne's Essays Tropia, A. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFS500243 Z 4 UFAR
Pragmatismus Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 09:10 - 10:45 P217 2/2, -/- AFS100746 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 10:50 - 12:25 P217
Presokratici archaické doby Kratochvíl, Z. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V 2/-, -/- AFSV00109 Z 3 UFAR
Princip kauzality u Kanta Karásek, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFS500246 Z 4 UFAR
Řečtina II [1] Roreitner, R. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P319 -/2, -/- AFS500024 Z 3 UFAR
Survey of Medieval Philosophy: The relation between human being and God Tropia, A. Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 2/2, -/- AFS100753 Z 3 UFAR
Tropia, A. Út/Tue 12:30 - 14:05 P217
Suverenita a její paradoxy Belling, V. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFSV00356 Z 3 UFAR
Teorie tolerance Matějčková, T.
Sklenář, V.
Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- ARL100348 Z 3 UFAR
Těžké je být. Pojem existence v moderní filosofii Čapek, J.
De Santis, D.
Matějčková, T.
St/Wed 14:10 - 15:45 P217 2/2, -/- AFS100749 Z 3 UFAR
Čapek, J.
Matějčková, T.
St/Wed 15:50 - 17:25 P225V
The Evolution of the Mind Hill, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P131 2/-, -/- AFSV00308 Zk 5 UFAR
The Pragmatic Turn in Phenomenology Koloskov, D.
Švec, O.
Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V 2/-, -/- AFSV00345 Zk 5 UFAR
Úvod do politické filosofie I Jirsa, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P217 2/2, -/- AFS100747 Z 3 UFAR
Jirsa, J. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
Vědomí a sebevědomí v německé klasické filosofii Karásek, J. St/Wed 17:30 - 19:05 P225V 2/2, -/- AFS100751 Z 3 UFAR
Karásek, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217
Vědomí zvířat v lidské řeči Thein, K. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS500236 Z 4 UFAR
Zlatá šedesátá II. Teorie konspirace Petříček, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 2/2, -/- AFS100752 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217