Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglistika - amerikanistika Bc jednoobor

XLS PDF
Anglistika - amerikanistika Bc jednoobor (3746)
Aktualizace: 05.02.2020 10:42
Obory: Anglistika - amerikanistika, Anglistika-amerikanistika
Katedry: 21-UAJD, 21-UALK
Semestr: 2019/2020 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Anglistika-amerikanistika
AAA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník
Anglická mluvnice: morfologie I Brůhová, G. Po/Mon 12:30 - 13:15 P131 -/-, 1/2 AAA130041 Z 5 UAJD
Sláma, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 C049
Vašků, K. St/Wed 09:10 - 10:45 P409
Vašků, K. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P001
Sláma, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P001
Jiránková, L. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P001
Jiránková, L. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P001
Dějiny USA Robbins, D. Po/Mon 15:50 - 17:25 P104 -/-, 2/- AAA130140 Zk 4 UALK
Fonetika a fonologie angličtiny II Skarnitzl, R. Po/Mon 10:00 - 10:45 P104 -/-, 1/1 AAA130022 Z+Zk 5 UAJD
Skarnitzl, R. Út/Tue 14:10 - 14:55 P016
Skarnitzl, R. Út/Tue 15:00 - 15:45 P016
Šturm, P. Út/Tue 15:50 - 16:35 P016
Šturm, P. Út/Tue 16:40 - 17:25 P016
Tylečková, L. St/Wed 15:50 - 16:35 P016
Tylečková, L. St/Wed 16:40 - 17:25 P016
Praktický jazyk - kulturní komunikace II Clark, C. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P111 -/-, -/2 AAA130102 Z+Zk 5 UALK
Delbos, S. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P001
Clark, C. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P111
Delbos, S. Čt/Thu 19:10 - 20:45 P001
Seminář anglického jazyka II Šebestová, D. Po/Mon 14:10 - 15:45 P104 -/-, -/2 AAA130012 Z+Zk 5 UAJD
Šebestová, D. Út/Tue 14:10 - 15:45 P001
Lewis, S. St/Wed 09:10 - 10:45 P111
Lewis, S. St/Wed 10:50 - 12:25 P111
Lewis, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P034
Lewis, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P034
Úvod do lingvistiky Zíková, M. St/Wed 10:50 - 12:25 P131 2/- ALINUVOD1 Z 3 ULING
Úvod do literárních studií II Pilný, O. Po/Mon 09:10 - 09:55 P104 -/-, 1/2 AAA130112 Z+Zk 5 UALK
Pilný, O. Po/Mon 10:50 - 12:25 P111
Wallace, C. Út/Tue 09:10 - 10:45 P001
Theinová, D. Út/Tue 15:50 - 17:25 P001
Theinová, D. Út/Tue 17:30 - 19:05 P001
AAA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník
Americká a kanadská literatura: od Války Severu proti Jihu do 2. světové války Delbos, S.
Kolinská, K.
Procházka, M.
Veselá, P.
Wallace, C.
St/Wed 13:20 - 14:05 P104 -/-, 1/2 AAA130162 Z+Zk 5 UALK
Veselá, P. Út/Tue 10:50 - 12:25 P111
Ulmanová, H. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C049
Ulmanová, H. Čt/Thu 10:50 - 12:25 C049
Roraback, E. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P111
Anglická mluvnice: syntax Brůhová, G.
Šaldová, P.
Út/Tue 10:00 - 10:45 P104 -/-, 1/2 AAA130187 Z 5 UAJD
Brůhová, G. Út/Tue 12:30 - 14:05 P034
Šaldová, P. Út/Tue 14:10 - 15:45 P034
Brůhová, G. St/Wed 09:10 - 10:45 P217
Vašků, K. St/Wed 10:50 - 12:25 P218
Literární teorie (A) Vichnar, D. Út/Tue 15:50 - 17:25 P104 -/-, 2/- AAA130171 Zk 4 UALK
Literatury na Britských ostrovech: od klasicismu do konce viktoriánské éry Beran, Z.
Horová, M.
Nováková, S.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P104 -/-, 2/2 AAA130152 Z+Zk 7 UALK
Nováková, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P111
Nováková, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P111
Beran, Z. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P034
Beran, Z. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P034
AAA - Povinné předměty doporučené pro 3.ročník
Bakalářský seminář -/1 AAA130000 Z 2 UAA
St/Wed 14:10 - 15:45 P034
Dějiny anglického jazyka II Tichý, O. Po/Mon 10:50 - 12:25 P104 -/-, 2/2 AAA130072 Z+Zk 6 UAJD
Čermák, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P001
Tichý, O. Po/Mon 15:50 - 17:25 P001
Tichý, O. Út/Tue 14:10 - 15:45 P104
Literatury na Britských ostrovech: období středověku Clark, C.
Markus, R.
Znojemská, H.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P104 -/-, 2/2 AAA130154 Z+Zk 5 UALK
Znojemská, H. Po/Mon 12:30 - 14:05 C049
Znojemská, H. Po/Mon 15:50 - 17:25 P308B
Znojemská, H. Út/Tue 09:10 - 10:45 P034
AAA - PVP1: Oborový modul
Modul A. Literatury na Britských ostrovech
Romantic Legacies Horová, M. St/Wed 10:50 - 12:25 S131 -/-, -/2 AAA132016 Z 3 UALK
Úvod do britské dětské literatury Clark, C. St/Wed 15:50 - 17:25 P034 -/-, -/2 AAA132008 Z 3 UALK
Modul B. Americká a kanadská literatura
Contemporary American Romancers: Pynchon, Robbins, DeLillo, Auster Robbins, D. Po/Mon 17:30 - 19:05 P034 -/-, -/2 AAA133012 Z 3 UALK
Form and Subjectivity in 20th-Century US Poetry Delbos, S. Út/Tue 17:30 - 19:05 P111 -/-, -/2 AAA133017 Z 3 UALK
Literární minority Veselá, P. Po/Mon 09:10 - 10:45 P001 -/-, -/2 AAA133006 Z 3 UALK
Modul C. Srovnávací kulturní studia
Literární minority Veselá, P. Po/Mon 09:10 - 10:45 P001 -/-, -/2 AAA133006 Z 3 UALK
Romantic Legacies Horová, M. St/Wed 10:50 - 12:25 S131 -/-, -/2 AAA132016 Z 3 UALK
Modul D. Anglický jazyk a didaktika angličtiny
Empirické metody v lingvistice Chromý, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P018 -/2 ABO700700 Zk 4 UCJTK
Fonetická variabilita angličtiny Volín, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P016 -/-, -/2 AAA130186 Z 3 UAJD
Introduction to sociolinguistics (of English) Luef, E. M. Út/Tue 10:50 - 12:25 P104 -/-, -/2 AAA130196 Z 3 UAJD
Language and culture: an introduction Luef, E. M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P034 -/-, -/2 AAA130195 Z 3 UAJD
Syntax and semantics Friedová, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 C424 -/-, 2/- AAA130184 Z 3 UAJD
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R Cinková, S.
Cvrček, V.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 MFF UK -/-, 2/2 AMLV00046 Z 8 UCNK
Cinková, S.
Cvrček, V.
Pá/Fri 10:50 - 12:25 MFF UK
Úvod do práce s jazykovými korpusy Cvrček, V.
Kováříková, D.
Křen, M.
Lukešová, L.
Škrabal, M.
Čt/Thu 14:10 - 15:45 1/1 AKORPUS01 Z 3 UCNK