Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Religionistika Bc1

XLS PDF
Religionistika Bc1 (3532)
Aktualizace: 19.09.2019 17:55
Obory: Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2019/2020 - Zimní

Předměty uvedené kurzívou nejsou vhodné pro studenty prvního ročníku.

Číslo před/za lomítkem ve sloupci Rozsah udává počet přednáškových/seminárních hodin. 2 hodiny = 90 minut.
Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Religionistika Bc1 (od 2015)
RL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc od 2007/08)
Moderní filosofie náboženství pro religionisty Matějčková, T. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Technika religionistické práce I Pehal, M.
Valentinová, L.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Úvod do dějin archaických náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 1.-2. ročník (Bc od 2007/08)
Sociologie náboženství I Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V 2/-, -/- ARL100092 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 2.-3. ročník (Bc od 2007/08)
Fenomenologie náboženství I Lyčka, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V 2/-, -/- ARL100088 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc od 2007/08)
Bakalářský seminář Lyčka, M.
Pehal, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P218 -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
RL - PVP2: Semináře k dějinám náboženství I–III (Bc1 od 15/16)
Christianizace a synkretismus Dynda, J. Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- ARL100330 Z 3 UFAR
Movement Between Cinema and Religious Studies Kroulík, M. -/2, -/- ARL100339 Zk 5 UFAR
Mýtus a jeho interpretace [1] Pehal, M. St/Wed 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- ARL100083 Z 3 UFAR
Náboženství a společnost mínójské Kréty: interpretace vizuálních reprezentací Valentinová, L. Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100337 Z 3 UFAR
RL - PVP3: Religionistické semináře I–III (Bc1 od 15/16)
Anthropological Theories Coggeshall, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 C138 2/2, -/- AET100198 Zk 6 UETN
Coggeshall, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131
Ethnographic Fieldwork Coggeshall, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 C138 2/2, -/- AET100199 Zk 6 UETN
Coggeshall, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131
Léčebné rituály Chlup, R. St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100125 Z 3 UFAR
Public Festivity and Festival Creativity Pehal, M. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- ARL500138 Z 5 UFAR
Religion After Invention, or Cosmopolitics Kroulík, M. -/2, -/- ARL100338 Zk 5 UFAR
RL - PVP6: Náboženské tradice I (Bc1 od 07/08)
RL PVP Náb. tradice I - Antické náb. I
Náboženství antického Říma I Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- ARL100107 Zk 4 UFAR
Řecké náboženství I Chlup, R. Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 2/-, -/- ARL100109 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Indická náboženství I
Classical Indian Religious Traditions Berounský, D. Čt/Thu 17:30 - 19:05 C427 2/-, -/- AINDV1144 Zk 6 UJCA
RL PVP Náb. tradice I - Islám I
Úvod do islámu I Oudová Holcátová, B. Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100180 Zk 4 UFAR
RL PVP Náb. tradice I - Náb. st. Př. vých. I
Náboženství starověké Sýrie I Antalík, D. St/Wed 12:30 - 14:05 P218 2/-, -/- ARL100163 Zk 4 UFAR
RL - PVP7: Metody a tradice II (Bc1od 07/08)
Úvod do religionistiky pro neoborové Chlup, R.
Pehal, M.
Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- ARL100311 Z 3 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Buddhismus a náb. Dál. vých. II
Korejský buddhismus Zemánek, M. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 2/-, -/- ARL100335 Zk 4 UFAR
Další předměty
Adventures and Misadventures of Intentionality between Medieval Philosophy and Phenomenology De Santis, D.
Tropia, A.
Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V 2/-, -/- AFSV00330 Z 3 UFAR
Antické teorie poznání Roreitner, R. St/Wed 10:50 - 12:25 P217 2/2, -/- AFS100729 Z 3 UFAR
Roreitner, R. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V
A Story of the Mind Hill, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P131 2/-, -/- AFSV00289 Zk 5 UFAR
Augustin a Marius Victorinus o božské Trojici Karfíková, L.
Němec, V.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/- AFS500222 Z 4 UFAR
Bolest a slast v antické filosofii Špinka, Š. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS500218 Z 4 UFAR
Ctnost a moudrost: Platónův dialog Prótagoras Thein, K. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFSV00328 Z 3 UFAR
Epos o Atrachasísovi Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- ARL500136 Z 5 UFAR
Filosofie hudby Kolman, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- AFSV00327 Z 3 UFAR
Filosofie jazyka Kolman, V. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V 2/2, -/- AFS100734 Z 3 UFAR
Kolman, V. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V
Hegelova filosofie náboženství Sousedík, S. Pá/Fri 17:30 - 19:05 P225V 2/-, -/- AFSV00324 Z 3 UFAR
Heidegger: Rozhovory na polní cestě (1944/45) – četba a komentář II Benyovszky, L. Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00323 Z 3 UFAR
Hérakleitos I Kratochvíl, Z. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFS100175 Z 3 UFAR
Hledání jiné tradice. Filosofie, umění a věda v druhé polovině 20. stol. Petříček, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 2/2, -/- AFS100735 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217
John Duns Scotus Tropia, A. St/Wed 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFS500226 Z 4 UFAR
Kantova teorie idejí II Karásek, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- AFS500221 Z 4 UFAR
Kant vs. Leibniz v Kritice čistého rozumu Karásek, J.
Palkoska, J.
St/Wed 17:30 - 19:05 P225V -/2, -/- AFS500220 Z 4 UFAR
Kierkegaard Matuštík, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V 2/-, -/- AFSV00332 Z 3 UFAR
Kolokvium k antické filosofii Roreitner, R.
Špinka, Š.
Čt/Thu 19:10 - 20:45 P225V -/2, -/- AFS500219 Z 4 UFAR
Leibniz - texty k přírodní filosofii Palkoska, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFS100736 Z 3 UFAR
Locke: Osoba a politická svoboda Hill, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 2/2, -/- AFS100732 Z 3 UFAR
Hill, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V
Logika (Bc1 ) Kolman, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Logika (Bc2) Kolman, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 2/-, -/- AFS400001 Z 3 UFAR
Matthew Calarco, Thinking Through Animals Thein, K. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/2, -/- AFS500225 Z 3 UFAR
Oborová didaktika Král, M.
Šebešová, P.
-/2, -/- AFSV00103 Zk 6 UFAR
Obrazotvornost u Kanta a Fichta Karásek, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- AFSV00321 Z 3 UFAR
O lidském díle Jirsa, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFS500223 Z 4 UFAR
Osobní identita Čapek, J.
Matějčková, T.
St/Wed 12:30 - 14:05 P217 2/2, -/- AFS100731 Z 3 UFAR
Čapek, J.
Matějčková, T.
St/Wed 15:50 - 17:25 P217
De Santis, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218
Patristika a arabská filosofie Němec, V. Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 2/2, -/- AFS100730 Z 3 UFAR
Válová, D. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217
Philosophy and Phenomenology of the Will De Santis, D. St/Wed 17:30 - 19:05 P217 2/-, -/- AFSV00329 Zk 5 UFAR
Představivost Šterbáková, D.
Thein, K.
Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS500224 Z 4 UFAR
Quine a Davidson Peregrin, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFS500217 Z 4 UFAR
Rozšiřující cvičení z logiky - zimní semestr Punčochář, V. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 -/2, -/- AFS100219 Z 3 UFAR
Řečtina I: Cvičení [1] Horáček, F. St/Wed 15:50 - 16:35 P218 -/1, -/- AFS500046 Z 3 UFAR
Řečtina II [1] Horáček, F. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFS500024 Z 3 UFAR
Síla a rozvažování ve Fenomenologii ducha Karásek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFSV00322 Z 3 UFAR
Spor o svobodu Čapek, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- AFSV00326 Z 3 UFAR
The Crises of European Humanity De Santis, D. St/Wed 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS500228 Z 4 UFAR
The Passions of the soul. Descartes vs Thomas Aquinas Tropia, A. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 2/-, -/- AFSV00331 Zk 5 UFAR