Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglistika-amerikanistika Bc jednoobor

XLS PDF
Anglistika-amerikanistika Bc jednoobor (3209)
Aktualizace: 18.02.2019 10:42
Obory: Anglistika - amerikanistika, Anglistika-amerikanistika
Katedry: 21-UAJD, 21-UALK
Semestr: 2018/2019 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Anglistika-amerikanistika Bc1 (od 2016) - English and American Studies (BA level)
AAA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník 
Anglická mluvnice: morfologie I Brůhová, G. Út/Tue 10:00 - 10:45 P104 -/-, 1/2 AAA130041 Z 5 UAJD
Šebestová, D. Po/Mon 14:10 - 15:45 C049
Brůhová, G. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218
Vašků, K. St/Wed 09:10 - 10:45 P034
Sláma, J. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C049
Sláma, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P034
Dějiny USA Robbins, D. Po/Mon 15:50 - 17:25 P104 -/-, 2/- AAA130140 Zk 4 UALK
Fonetika a fonologie angličtiny II Skarnitzl, R. Út/Tue 09:10 - 09:55 P104 -/-, 1/1 AAA130022 Z+Zk 5 UAJD
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 14:10 - 14:55 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 15:00 - 15:45 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 15:50 - 16:35 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 16:40 - 17:25 P016
Praktický jazyk - kulturní komunikace II Delbos, S. Út/Tue 17:30 - 19:05 P001 -/-, -/2 AAA130102 Z+Zk 5 UALK
Delbos, S. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P001
Delbos, S. Čt/Thu 19:10 - 20:45 P001
Seminář anglického jazyka II Lewis, S. St/Wed 09:10 - 10:45 P117 -/-, -/2 AAA130012 Z+Zk 5 UAJD
Lewis, S. St/Wed 10:50 - 12:25 P034
Gráf, T. St/Wed 15:50 - 17:25 P034
Lewis, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P034
Lewis, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P034
Úvod do lingvistiky Friedová, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P131 2/- ALINUVOD1 Zk 3 ULING
Úvod do literárních studií II Pilný, O. Po/Mon 09:10 - 09:55 P104 -/-, 1/2 AAA130112 Z+Zk 5 UALK
Clark, C. Po/Mon 12:30 - 14:05 C049
Wallace, C. Út/Tue 12:30 - 14:05 C049
Pilný, O. St/Wed 10:50 - 12:25 P111
Clark, C. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P001
AAA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník
Americká a kanadská literatura: od Války Severu proti Jihu do 2. světové války Procházka, M.
Quinn, J.
Roraback, E.
Ulmanová, H.
St/Wed 13:20 - 14:05 P104 -/-, 1/2 AAA130162 Z+Zk 5 UALK
Roraback, E. Po/Mon 09:10 - 10:45 P111
Veselá, P. Po/Mon 10:50 - 12:25 P001
Ulmanová, H. Út/Tue 09:10 - 10:45 C049
Ulmanová, H. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P001
Anglická mluvnice: syntax Dušková, L. Út/Tue 10:50 - 11:35 P104 -/-, 1/2 AAA130187 Z 5 UAJD
Vašků, K. Po/Mon 09:10 - 10:45 P218
Brůhová, G. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P034
Vašků, K. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P209
Brůhová, G. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P034
Literární teorie (A) Procházka, M.
Vichnar, D.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P104 -/-, 2/- AAA130171 Zk 4 UALK
Literatury na Britských ostrovech: od klasicismu do konce viktoriánské éry Beran, Z.
Nováková, S.
Procházka, M.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P104 -/-, 2/2 AAA130152 Z+Zk 7 UALK
Nováková, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P111
Nováková, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P111
Beran, Z. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P111
Beran, Z. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P111
AAA - Povinné předměty doporučené pro 3.ročník 
Bakalářský seminář -/1 AAA130000 Z 2 UAA
St/Wed 14:10 - 15:45 P034
Dějiny anglického jazyka II Čermák, J.
Tichý, O.
Po/Mon 10:50 - 12:25 P104 -/-, 2/2 AAA130072 Z+Zk 6 UAJD
Čermák, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P104
Tichý, O. Po/Mon 14:10 - 15:45 P001
Tichý, O. Út/Tue 14:10 - 15:45 P001
Středověká literatura a kultura Anglie a Irska Clark, C.
Markus, R.
Znojemská, H.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P104 -/-, 2/2 AAA130154 Z+Zk 5 UALK
Znojemská, H. Po/Mon 15:50 - 17:25 P111
Znojemská, H. Út/Tue 09:10 - 10:45 P111
AAA - PVP1: Oborový modul (Bc1 od 2009/10)
Modul A. Literatury na Britských ostrovech
Britská kulturní studia v historické perspektivě Znojemská, H. Po/Mon 14:10 - 15:45 P034 -/-, -/2 AAA132010 Z 3 UALK
Úvod do britské dětské literatury Clark, C. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P001 -/-, -/2 AAA132008 Z 3 UALK
Modul B. Americká a kanadská literatura
60. a 70. léta v utopii Veselá, P. Út/Tue 10:50 - 12:25 P111 -/-, -/2 AAA133008 Z 3 UALK
Modul C. Srovnávací kulturní studia
Britská kulturní studia v historické perspektivě Znojemská, H. Po/Mon 14:10 - 15:45 P034 -/-, -/2 AAA132010 Z 3 UALK
Reading Poems Quinn, J. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P001 -/-, -/2 AAA134010 Z 3 UALK
60. a 70. léta v utopii Veselá, P. Út/Tue 10:50 - 12:25 P111 -/-, -/2 AAA133008 Z 3 UALK
Modul D. Anglický jazyk a didaktika angličtiny
Anglické diachronní korpusy Tichý, O. Po/Mon
( Lichý týden )
15:50 - 18:15 P001 -/-, -/2 AAA500147 Z 5 UAJD
Empirické metody v lingvistice Chromý, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P026 -/2 ABO700700 Zk 4 UCJTK
Etymologie Rejzek, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P018 -/-, 2/- ABO500215 Z 3 UCJTK
Fonetická variabilita angličtiny Volín, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P016 -/-, -/2 AAA130186 Z 3 UAJD
Reading from semantics and pragmatics Zikánová, Š.Nedoluzhko, A. St/Wed 10:50 - 12:20 MFF, Malostranské nám. 25, uč. S7 -/-, -/2 AAA130194 Z 3 UAJD
Syntax and semantics Friedová, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 P001 -/-, 2/- AAA130184 Z 3 UAJD
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R Cinková, S.
Cvrček, V.
Pá/Fri 09:00 - 10:35 MF UK -/-, 2/2 AMLV00046 Z 8 UCNK
Cinková, S.
Cvrček, V.
Pá/Fri 10:50 - 12:25 MF UK