Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Filosofie NMgr.

XLS PDF
Filosofie NMgr. (3150)
Aktualizace: 13.09.2018 15:59
Obory: Filozofie
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2018/2019 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Filozofie NMgr1 (od 2015)
PP - Povinné předměty za celé studium (NMgr1 od 15/16)
Diplomový seminář Palkoska, J.
Špinka, Š.
Pá/Fri 14:10 - 15:45 P225V -/2 AFS500135 Z 6 UFAR
PVP1: Magisterské kursy (NMgr1 od 06/07, obě varianty)
Filosofie snu a snění Šterbáková, D.
Thein, K.
Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- AFS500203 Z 4 UFAR
Introduction to 20th Century Phenomenology: Selected Topics De Santis, D. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P217 -/2, -/- AFS500207 Z 4 UFAR
Proklos a Dionysios: Bytí, život, myšlení a teorie participace Karfíková, L.
Němec, V.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 -/2, -/- AFS500202 Z 4 UFAR
První úvod do Kritiky soudnosti Karásek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFS500200 Z 4 UFAR
Research Seminar in Phenomenology Čapek, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS500198 Z 4 UFAR
Theories of Cognition from Thomas Aquinas to Descartes Tropia, A. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- AFS500205 Z 4 UFAR
Varieties of Idealism: Transcendental Idealism in Edmund Husserl’s “Cartesian Meditations” De Santis, D. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFS500206 Z 4 UFAR
Vědění a důkaz: Aristotelovy Druhé analytiky Havrda, M.
Roreitner, R.
St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- AFS500199 Z 4 UFAR
Vtělená mysl: fenomenologické a kognitivní přístupy Švec, O. Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- AFS500204 Z 4 UFAR
PVP2: Klasický jazyk (NMgr od 15/16)
Řečtina I [1] Horáček, F. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 -/2, -/- AFS500005 Z 3 UFAR
PVP3: Filosofický překlad (NMgr od 15/16)
I. Kant, Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes Karásek, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- AFS500201 Z 3 UFAR
Další předměty
A kde byl Bůh? Zlo a otázka Boha v moderní filosofii Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V 2/-, -/- ARL100321 Z 3 UFAR
Antropologie náboženství Chlup, R. Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100096 Zk 4 UFAR
Aristotelés, O duši Thein, K. Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFS100711 Z 3 UFAR
A Story of the Mind Hill, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P131 2/-, -/- AFSV00289 Zk 6 UFAR
Augustine on Free Will. From the De libero arbitrio to the Retractationes Tropia, A. St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFSV00305 Z 3 UFAR
Buddhismus I Zemánek, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 2/-, -/- ARL100111 Zk 4 UFAR
Death and Afterlife in Buddhist Traditions  Zemánek, M. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 -/2, -/- ARL100322 Zk 6 UFAR
Esence, zákony a věda mezi Descartem a Leibnizem Palkoska, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V 2/2, -/- AFS100719 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V
Feministické metodologie v religionistice Oudová Holcátová, B. St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/2, -/- ARL100323 Z 3 UFAR
Judaismus I Lyčka, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V 2/-, -/- ARL100101 Zk 4 UFAR
Judaismus v tradičních textech Lyčka, M. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P218 -/2, -/- ARL100065 Z 3 UFAR
Kant a Hegel z pohledu analytické filosofie Peregrin, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 -/2, -/- AFSV00010 Z 3 UFAR
Logika (Bc1 ) Kolman, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
Logika (Bc2) Kolman, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 2/-, -/- AFS400001 Z 3 UFAR
M. Heidegger, Chybění posvátných jmen (1974) – četba a komentář Benyovszky, L. Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- AFSV00303 Z 3 UFAR
Moderní filosofie náboženství pro religionisty Matějčková, T. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 2/-, -/- ARL100090 Zk 4 UFAR
Náboženství Anatolie I Antalík, D. St/Wed 12:30 - 14:05 P218 2/-, -/- ARL100143 Zk 4 UFAR
Náboženství Etrusků I Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 2/-, -/- ARL100137 Zk 4 UFAR
Oborová didaktika Král, M.
Šebešová, P.
-/2, -/- AFSV00103 Zk 6 UFAR
Osoba a čas Čapek, J.
Matějčková, T.
St/Wed 12:30 - 14:05 P217 2/2, -/- AFS100714 Z 3 UFAR
Čapek, J.
Matějčková, T.
St/Wed 15:50 - 17:25 P217
Philosophizing in the Middle Age: Contexts, Texts and Subjects Tropia, A. Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V 2/-, -/- AFSV00306 Zk 6 UFAR
Poznej sám sebe (Sebepoznání v antické filosofii) Špinka, Š. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFS100709 --- 0 UFAR
Poznej sám sebe - seminář Špinka, Š. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/- AFS100710 Z 3 UFAR
Presokratici archaické doby Kratochvíl, Z. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 2/-, -/- AFSV00109 Z 3 UFAR
Problematika subjektivity v německé klasické filosofii Karásek, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P218 -/2, -/- AFSV00302 Z 3 UFAR
Rozšiřující cvičení z logiky - zimní semestr Punčochář, V. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 -/2, -/- AFS100219 Z 3 UFAR
Řečtina I: Cvičení [1] Horáček, F. St/Wed 15:50 - 16:35 P218 -/1, -/- AFS500046 Z 3 UFAR
Řečtina II [1] Horáček, F. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P218 -/2, -/- AFS500024 Z 3 UFAR
Self and Alterity in Contemporary Philosophy Švec, O. Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V 2/-, -/- AFSV00257 Zk 6 UFAR
Seminář k antropologii náboženství Pehal, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 -/2, -/- ARL100011 Z 3 UFAR
Semitské konstanty foinického náboženství Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 P218 2/-, -/- ARL100073 Zk 4 UFAR
Symbolické jednání ve veřejném prostoru Chlup, R. -/2, -/- ARL100320 Z 5 UFAR
Technika religionistické práce I Pehal, M.
Valentinová, L.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 -/2, -/- ARL100002 Z 6 UFAR
Time and Consciousness De Santis, D. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/2, -/- AFSV00307 Z 3 UFAR
Tomáš Akvinský: O jednotě intelektu proti averroistům Roreitner, R. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V -/2, -/- AFS100718 Z 3 UFAR
Úvod do dějin archaických náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 2/-, -/- ARL100286 Zk 4 UFAR
Úvod do religionistiky pro neoborové Chlup, R.
Pehal, M.
St/Wed 14:10 - 15:45 P217 2/-, -/- ARL100311 Z 4 UFAR
Úvod do (současné) etiky Cíbik, M. Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 2/2, -/- AFS100716 Z 3 UFAR
Cíbik, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P217
Velké postavy středověké filosofie Němec, V. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V 2/2, -/- AFS100712 Z 3 UFAR
Válová, D. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217
Vom Verhältnis der Philosophie zum Skeptizismus bei Hegel Gutschmidt, H.
Karásek, J.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P218 -/2, -/- AFSV00304 Z 3 UFAR
Wittgenstein Kolman, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P217 2/2, -/- AFS100717 Z 3 UFAR
Kolman, V. St/Wed 10:50 - 12:25 P217
Zkušenost a poznání: Locke, Berkeley, Hume Hill, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 P217 2/2, -/- AFS100713 Z 3 UFAR
Hill, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V
Zlatá šedesátá ve filosofii i jinde Petříček, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 2/2, -/- AFS100715 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217