Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Anglistika-amerikanistika Bc jednoobor

XLS PDF
Anglistika-amerikanistika Bc jednoobor (3047)
Aktualizace: 02.10.2018 10:06
Obory: Anglistika - amerikanistika, Anglistika-amerikanistika
Katedry: 21-UAJD, 21-UALK
Semestr: 2018/2019 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Anglistika-amerikanistika Bc1 (od 2016) - English and American Studies (BA level)
AAA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 2016/17)
Britské dějiny Clark, C. Út/Tue 10:50 - 12:25 P104 2/-, -/- AAA130130 Zk 4 UALK
Cvičení k lingvistické propedeutice Sláma, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P001 -/1, -/- AAA130031 Z 2 UAJD
Sláma, J. Po/Mon 15:50 - 17:25 P001
Vašků, K. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P034
Vašků, K. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P034
Vašků, K. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P034
Fonetika a fonologie angličtiny I Skarnitzl, R. Út/Tue 09:10 - 09:55 P104 1/1, -/- AAA130021 Z 3 UAJD
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 14:10 - 14:55 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 15:00 - 15:45 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 15:50 - 16:35 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 16:40 - 17:25 P016
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Út/Tue 17:30 - 18:15 P016
Lingvistická propedeutika Brůhová, G.
Tichý, O.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P104 2/-, -/- AAA130032 Z 3 UAJD
Praktický jazyk - kulturní komunikace I Delbos, S. Út/Tue 17:30 - 19:05 P001 -/2, -/- AAA130101 Z 3 UALK
Delbos, S. St/Wed 17:30 - 19:05 P001
Delbos, S. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P001
Delbos, S. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P001
Seminář anglického jazyka I Gráf, T. St/Wed 09:10 - 10:45 P010 -/2, -/- AAA130011 Z 3 UAJD
Lewis, S. St/Wed 09:10 - 10:45 C137
Lewis, S. St/Wed 10:50 - 12:25 C137
Lewis, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P034
Lewis, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P034
Úvod do britské a americké kultury Procházka, M. Út/Tue 12:30 - 14:05 P104 2/-, -/- AAA130120 Z 3 UALK
Úvod do lingvistiky Friedová, M. St/Wed 12:30 - 14:05 P131 2/- ALINUVOD1 Zk 3 ULING
Úvod do literárních studií I Pilný, O. Po/Mon 09:10 - 09:55 P104 1/2, -/- AAA130111 Z 2 UALK
Clark, C. St/Wed 10:50 - 12:25 C049
Pilný, O. St/Wed 10:50 - 12:25 P104
Clark, C. St/Wed 12:30 - 14:05 C049
Theinová, D. St/Wed 15:50 - 17:25 P001
AAA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 2016/17)
Americká a kanadská literatura: od počátků do Války Severu proti Jihu Procházka, M.
Ulmanová, H.
Veselá, P.
St/Wed 12:30 - 13:15 P104 1/2, -/- AAA130161 Z+Zk 5 UALK
Veselá, P. Po/Mon 09:10 - 10:45 P001
Veselá, P. Po/Mon 10:50 - 12:25 P111
Ulmanová, H. Út/Tue 10:50 - 12:25 C049
Ulmanová, H. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218
Anglická mluvnice: morfologie II Brůhová, G.
Šaldová, P.
Út/Tue 10:00 - 10:45 P104 1/2, -/- AAA130042 Z 5 UAJD
Vašků, K. Út/Tue 10:50 - 12:25 P034
Brůhová, G. Út/Tue 12:30 - 14:05 P131
Vašků, K. St/Wed 09:10 - 10:45 P218
Brůhová, G. St/Wed 10:50 - 12:25 C307
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do období Restaurace Nováková, S.
Procházka, M.
Znojemská, H.
Út/Tue 14:10 - 15:45 P104 2/2, -/- AAA130151 Z+Zk 5 UALK
Nováková, S. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P111
Nováková, S. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P111
Nováková, S. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P111
AAA - Povinné předměty doporučené pro 3.ročník (Bc1 od 2009/10)
Americká a kanadská literatura: od 2. světové války do současnosti Quinn, J.
Roraback, E.
Ulmanová, H.
St/Wed 13:20 - 14:05 P104 1/2, -/- AAA130163 Z+Zk 5 UALK
Roraback, E. Po/Mon 09:10 - 10:45 P111
Roraback, E. Po/Mon 12:30 - 14:05 P111
Veselá, P. Út/Tue 10:50 - 12:25 P111
Quinn, J. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P001
Bakalářský seminář -/1 AAA130000 Z 2 UAA
Seminář ve středu od 14:10 je určen pro studenty, kteří mají bakalářskou práci zapsanou na ÚAJD. St/Wed 14:10 - 15:45 P034
Dějiny anglického jazyka I Čermák, J.
Tichý, O.
Po/Mon 10:50 - 12:25 P104 2/2, -/- AAA130071 Z 6 UAJD
Tichý, O. Po/Mon 14:10 - 15:45 P111
Tichý, O. Po/Mon 15:50 - 17:25 P111
Tichý, O. Út/Tue 15:50 - 17:25 P104
Lexikální a textová rovina Brůhová, G. Po/Mon 09:10 - 10:45 P034 -/2, -/- AAA130080 Z 5 UAJD
Šaldová, P. Út/Tue 12:30 - 14:05 P111
Šaldová, P. Út/Tue 14:10 - 15:45 P111
Literatury na Britských ostrovech: od modernismu do současnosti Beran, Z.
Nováková, S.
Pilný, O.
Quinn, J.
Vichnar, D.
St/Wed 09:10 - 10:45 P104 2/2, -/- AAA130153 Z+Zk 5 UALK
Clark, C. Út/Tue 09:10 - 10:45 S131
Beran, Z. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P001
Beran, Z. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P001
Beran, Z. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P001
AAA - PVP1: Oborový modul (Bc1 od 2009/10)
Modul A. Literatury na Britských ostrovech
Irská literatura - úvod do problematiky Pilný, O. Út/Tue 09:10 - 10:45 P111 -/2, -/- AAA132005 Z 3 UALK
Romantismus a národní identita Procházka, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 P001 -/2, -/- AAA134005 Z 3 UALK
Úvod do britské kulturní historie Nováková, S. St/Wed 10:50 - 12:25 P034 -/2, -/- AAA134004 Z 3 UALK
Modul B. Americká a kanadská literatura
Literární minority Veselá, P. Po/Mon 12:30 - 14:05 P034 -/2, -/- AAA133006 Z 3 UALK
Vědeckofantastická literatura v éře studené války Veselá, P. Út/Tue 12:30 - 14:05 C049 -/2, -/- AAA133013 Z 3 UALK
Modul C. Srovnávací kulturní studia
Irská literatura - úvod do problematiky Pilný, O. Út/Tue 09:10 - 10:45 P111 -/2, -/- AAA132005 Z 3 UALK
Romantismus a národní identita Procházka, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 P001 -/2, -/- AAA134005 Z 3 UALK
Úvod do britské kulturní historie Nováková, S. St/Wed 10:50 - 12:25 P034 -/2, -/- AAA134004 Z 3 UALK
Modul D. Anglický jazyk a didaktika angličtiny
Bakalářský seminář [1] [2] Skarnitzl, R. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P012 -/2, -/2 APH200021 Z, Z 8 FU
Empirické metody v lingvistice Chromý, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P018 -/2, -/- ABO700700 Zk 4 UCJTK
Chromý, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P026
Gramatika v překladu Šaldová, P. St/Wed 10:50 - 12:25 P111 -/2 AAA131015 Z 3 UAJD
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I Chromý, J.
Lehečková, E.
Saicová Římalová, L.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P300 2/-, -/- ABO700101 Z 3 UCJTK
Metody fonetické práce Skarnitzl, R. Po/Mon 09:10 - 10:45 P016 1/1, -/- APH200012 Zk 3 FU
Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika) Gráf, T. St/Wed 15:50 - 17:20 P034 -/2, -/- AAA130180 Z 3 UAJD
Další předměty
Dialogue Coaching for Voice Training: Practical Applications of Linguistic Theory Weintraub, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P001 -/2, -/- AAA130193 Z 3 UAJD