Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Religionistika Bc1 (07/08-14/15)

XLS PDF
Religionistika Bc1 (07/08-14/15) (2993)
Aktualizace: 05.02.2018 14:10
Obory: Religionistika
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2017/2018 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Religionistika Bc1 (od 2007)
RL - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc od 2007/08)
Technika religionistické práce II Kozák, J.
Valentinová, L.
Pá/Fri 09:10 - 10:45 P217 -/-, -/2 ARL100003 Z 6 UFAR
Úvod do dějin současných náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/- ARL100287 Zk 4 UFAR
RL - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc od 2007/08)
Bakalářský seminář Kozák, J.
Lyčka, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
RL - PVP1: Filosofické semináře I-IV (Bc1 07/08-14/15)
Filosofie současných náboženských konfliktů Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 ARL100318 Z 3 UFAR
Náboženství v systémové teorii Niklase Luhmanna Matějčková, T. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/-, -/2 ARL100319 Z 3 UFAR
Úvod do politické filosofie Jirsa, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P217 2/2, 2/2 AFS100624 Z, Z 6 UFAR
Jirsa, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V
RL - PVP2: Semináře k dějinám náboženství I–II (Bc1 07/08-14/15)
Korejská náboženství v textech Zemánek, M. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 -/-, -/2 ARL100313 Z 3 UFAR
Křesťanství 20. století Halík, T. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 ARL100314 Z 3 UFAR
Staroseverské mýty: Četba Kozák, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 ARL100316 Z 5 UFAR
The Animal Turn and Buddhist World-Making Kroulík, M. Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 -/-, -/2 ARL500107 Zk 6 UFAR
Tradice Lotosové sútry Zemánek, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 -/-, -/2 ARL100308 Z 3 UFAR
RL - PVP3: Religionistický seminář (Bc1 07/08-14/15)
RL PVP: Religionistický seminář
Baptism and Its Ritual Forms Oudová Holcátová, B. Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 ARL100307 Zk 6 UFAR
Fenomén modlitby u Friedricha Heilera (Seminář k fenomenologii náboženství) Lyčka, M. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 ARL100080 Z 3 UFAR
Jungiánská interpretace alchymického díla Kozák, J. -/-, -/2 ARL100317 Z 3 UFAR
Mimesis as Method: Historical Materialism in the Anthropology of Religion Kroulík, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 ARL500108 Zk 6 UFAR
Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře Halík, T. St/Wed 15:50 - 17:25 P225V -/-, -/2 ARL100315 Z 3 UFAR
Terénní výzkum v religionistice Exnerová, H. St/Wed 17:30 - 19:05 P218 -/-, 2/2 ARL100306 Z 6 UFAR
RL - PVP6: Náboženské tradice I (Bc1 od 07/08)
RL - PVP7: Metody a tradice II (Bc1od 07/08)
Fenomenologie náboženství II. Lyčka, M. Po/Mon 09:10 - 10:45 P225V -/-, 2/- ARL100089 Zk 4 UFAR
Postmoderní filosofie náboženství pro religionisty Halík, T. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 -/-, 2/- ARL100091 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Antické náb. II
Řecké náboženství II Chlup, R. Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/- ARL100110 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Starší ev. náb. tr. II
Náboženství Keltů II Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- ARL100116 Zk 4 UFAR
Náboženství starých Seveřanů II Kozák, J. St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/-, 2/- ARL100257 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Islám II
Úvod do islámu II Oudová Holcátová, B. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V -/-, 2/- ARL100181 Zk 4 UFAR
RL PVP Metody a tradice II - Náb. st. Př. vých. II
Náboženství Babylonie a Asýrie II Antalík, D. St/Wed 12:30 - 14:05 P218 -/-, 2/- ARL100124 Zk 4 UFAR
Další předměty
Al-Farabi o intelektu Roreitner, R.
Válová, D.
Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFSV00298 Z 3 UFAR
Antická filosofie Thein, K. Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/-, 2/- AFS100700 --- 0 UFAR
Aristotelés, Fyzika II-III, 2 Thein, K. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 AFS100702 Z 3 UFAR
Critical Thinking: a crash course in bullshit detection Havlíček, O.
Vraný, M.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P131 -/-, 2/- AFSV00295 Zk 6 UFAR
Četba Hebrejské bible: Josef II Lyčka, M. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 ARL500109 Z 5 UFAR
Early-Modern Theories of Vision Hill, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 AFS500194 Z 4 UFAR
Existence v analytické metafyzice Novák, L. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFS500195 Z 4 UFAR
Filosofické zdůvodnění lidských práv Němec, V. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 -/-, -/2 AFS500197 Z 4 UFAR
Frege od A do Z II Punčochář, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 -/-, 2/2 AFS100705 Z 3 UFAR
Punčochář, V. Út/Tue 12:30 - 14:05 P217
Hegel´s Aesthetics Karásek, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P218 -/-, 2/- AFSV00296 Zk 6 UFAR
Henri Bergson: čas skutečný a časy fiktivní Čapek, J.
Vališková, R.
St/Wed 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFS500193 Z 4 UFAR
Hranice filosofie II Petříček, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 -/-, 2/2 AFS100706 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217
Kantova analytika teleologické soudnosti Karásek, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 AFS500192 Z 4 UFAR
Matérie a mysl mezi Descartem a Lockem Palkoska, J. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V -/-, 2/2 AFS100707 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V
Merleau-Ponty: Vnímání druhého a dialog Čapek, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P217 -/-, -/2 AFS500191 Z 3 UFAR
Metafyzika a transcendence: Lévinas a Heidegger Ritter, M.
Válová, D.
Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 -/-, -/2 AFS500196 Z 4 UFAR
M. Heidegger, Báseň (1960) – četba a komentář Benyovszky, L. Po/Mon 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00299 Z 3 UFAR
Newton - Scholium Generale a 23. kvestie k Optice Palkoska, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 AFS100708 Z 3 UFAR
Nicota Kvapil, O. Út/Tue 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 AFSV00300 Z 3 UFAR
Nitro a vnějšek Matějčková, T.
Švec, O.
St/Wed 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/2 AFS100704 Z 3 UFAR
Matějčková, T.
Švec, O.
St/Wed 12:30 - 14:05 P217
Platónův Theaitétos: co je to vědění? Roreitner, R. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFS100701 Z 3 UFAR
Pojem vědomí v německé klasické filosofii Karásek, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 2/2 AFS100697 Z 3 UFAR
Karásek, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P217
“Poznáním osvobozovat budoucí”. Teorie poznání u (raného) Benjamina Ritter, M. St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/-, 2/- AFSV00301 Z 4 UFAR
Pragmatic Perspectives in Phenomenology Švec, O. Po/Mon 10:50 - 12:25 P225V -/-, 2/- AFSV00294 Zk 6 UFAR
Rozum a myšlení podle Aristotela Roreitner, R. Po/Mon 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFS500190 Z 4 UFAR
Řečtina I: Cvičení [2] Horáček, F. St/Wed 15:50 - 16:35 P218 -/-, -/1 AFS500047 Z 3 UFAR
Sánkhjakáriká II Ondračka, L. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 ARL500076 Z 5 UFAR
Syria hurritica (akkadská a ugaritská četba) Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 ARL500106 Z 5 UFAR
The Evolution of the Mind Hill, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P131 -/-, 2/- AFSV00297 Zk 6 UFAR
Vrcholná a pozdní scholastika Novák, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P217 -/-, 2/2 AFS100703 Z 3 UFAR
Němec, V. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V