Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: NMgr. Obecná lingvistika

XLS PDF
NMgr. Obecná lingvistika (2801)
Aktualizace: 15.09.2017 14:59
Obory: Obecná lingvistika
Katedry: 21-ULING
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Obecná lingvistika NMgr2 (od 2013)
OBL - Povinné předměty 1. ročník (NMgr2 od 2013/14)
Terénní výzkum jazyka Elšík, V. Po/Mon 14:10 - 15:45 C424 1/1, -/- ALINP201M Zk 4 ULING
Kapitoly z dějin moderní lingvistiky Lehečková, E. Út/Tue
( Lichý týden )
09:10 - 10:45 H303 1/1, -/- ALINP205M Zk 4 ULING
Lehečková, E. Út/Tue
( Sudý týden )
10:50 - 12:25 H303
Lehečková, E. Út/Tue
( Sudý týden )
09:10 - 10:45 H303
OBL - Povinné předměty 2. ročník (NMgr2 od 2013/14)
Magisterský seminář Zíková, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 P419A -/1, -/- ALINP206M Z 2 ULING
OBL - PVP 1: Hlavní skupina (NMgr2 od 2013/14)
Co sdílíme, když mluvíme: intersubjektivita v interakci Beneš, M.
Lehečková, E.
St/Wed 17:30 - 19:05 P026 -/2, -/- ABO700109 Z 3 UCJTK
Aktuální otázky sociolingvistiky Nekvapil, J.
Sherman, T.
St/Wed 14:10 - 15:45 P419A -/2 ALINV303M Z 3 ULING
Obecné zákonitosti v textech Milička, J. Út/Tue 15:50 - 17:20 S131 -/2 ALINV314M Z 3 ULING
Statistické metody v lingvistickém výzkumu II Bořil, T. Út/Tue 14:10 - 15:40 P012 1/1, -/- ALINV354M Zk 3 ULING
Programování pro korpusovou lingvistiku Lukeš, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 -/2, -/- ALINV356B Z 3 ULING
Korpusy mluveného jazyka Kopřivová, M. Po/Mon 12:30 - 14:05 S131 -/2 ALINV359M Z 3 ULING
Vytváření diachronního korpusu Stluka, M. Út/Tue 09:10 - 10:45 S131 -/2, -/- ALINV364M Z 3 ULING
Aphasia: an introduction from a linguistic perspective Láznička, M. St/Wed 14:10 - 15:45 C424 1/1, -/- ALINV409M Z 3 ULING
Human Language and Mind - Thinking and speaking Eckertová, E. Pá/Fri 10:00 - 12:15 C214 1/2, -/- ALINV415B Z 6 ULING
Teorie jazyka: úvod do sémiotiky Krásová, E. Čt/Thu 17:30 - 19:05 H018 -/2, -/- ALINV457M Z 3 UJCA
Konverzační analýza Havlík, M.
Nekvapil, J.
Út/Tue 15:50 - 17:25 učebna ÚJČ, Letenská 4 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Multilingualism Sherman, T. Po/Mon 15:50 - 17:25 P423 -/2, -/- ALINV507M Z 3 ULING
Language management Nekvapil, J.
Sherman, T.
Pá/Fri 13:20 - 14:55 C424 1/1, -/- ALINV508B Zk 3 ULING
Kontaktová lingvistika Elšík, V. Út/Tue 15:50 - 17:25 C214 1/1, -/- ALINV552B Zk 3 ULING
Indoevropeistika pro filology Bičovský, J. Po/Mon 15:50 - 17:25 C102 2/- ALINV553B Zk 3 ULING
Grammaticalization Doischer, T.
Zíková, M.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 C424 -/2 ALINV558B Z 4 ULING
Základy akustiky řeči Bořil, T. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P012 1/1, -/- ALINV602B Zk 3 ULING
Fonetické redukce ve spontánní řeči Machač, P. Po/Mon 12:30 - 14:05 C214 -/2, -/- ALINV608B Z 3 ULING
Matematická lingvistika I Petkevič, V. 1/1, -/- ALINV651M Zk 3 ULING
Deklarativní popis češtiny I Rosen, A. 1/1, -/- ALINV653M Zk 3 ULING
Romština pro lingvisty Elšík, V. Po/Mon 10:50 - 12:25 C424 1/1, -/- ALINV701B Zk 3 ULING
Kečuánština pro lingvisty Rataj, V. Út/Tue 17:30 - 19:05 C424 2/-, -/- ALINV702B Z 3 ULING
Gramatický systém latiny Pultrová, L. St/Wed 09:10 - 10:45 P300 2/-, -/- ALTV00106 Z 3 URLS
Korpus a syntax Jelínek, T. St/Wed 09:10 - 10:45 S131 -/2, -/- AMLV00064 Z 4 UCNK
Korpusová lexikologie Kováříková, D.
Škrabal, M.
Po/Mon 09:10 - 10:45 S131 -/2, -/- AMLV00065 Z 3 UCNK