Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie - obecné dějiny: Dějiny novověku se zam. na dějiny mezinárodních vztahů NMgr. (od 2013) - jednoobor

XLS PDF
Historie - obecné dějiny: Dějiny novověku se zam. na dějiny mezinárodních vztahů NMgr. (od 2013) - jednoobor (2760)
Aktualizace: 29.07.2017 06:31
Obory: Historie - obecné dějiny
Katedry: 21-USD
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie - obecné dějiny: Dějiny novověku se zam. na dějiny mezinárodních vztahů NMgr. (od 2013)
Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů - povinné předměty (NMgr1 od 13/14)
Dějiny mezinárodního práva 2/-, -/- AHS555018 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 P306 Horčička, V.
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 2/-, 2/- AHS555013 Z, Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P302A Valkoun, J.
Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1815 2/-, 2/- AHS555014 Z, Zk 6 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Skřivan, A.
Dějiny mezinárodních vztahů 1815-1918 2/-, 2/- AHS555015 Z, Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P302A Županič, J.
Diplomový seminář I -/2, -/2 AHS555004 Z, Z 6 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Diplomový seminář II -/2, -/2 AHS555005 Z, KLP 8 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Novověká paleografie 1/1, -/- AHS555019 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:00 P209 Županič, J.
Problémy historické vědy 2/-, -/- AHS333001 Zk 5 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P301 Činátl, K.
Tinková, D.
Vojtěchovský, O.
Specializační seminář I -/2, -/2 AHS555002 Z, Z 6 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Specializační seminář II -/2, -/2 AHS555003 Z, KLP 8 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Úvod do teorie a praxe diplomacie 2/-, -/- AHS555016 Z+Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P306 Skřivan, A.
PVP1: Obecné dějiny středověku a novověku (do roku 1815) (NMgr1 od 13/14)
PVP Stát, společnost a kultura středověku 2/-, -/- AHESV040 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
PVP „Lant in ôsterrîch, und ouch Krein und Stîrlant, allez in der Bêheim hant.“ Vybrané kapitoly z dějin českých a rakouských zemí ve 13. a 14. století. 2/-, -/- AHESV129 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P301 Košátková, A.
PVP Počátky státu a christianizace ve střední Evropě - od Velké Moravy k roku 1000 2/-, -/- AHESV130 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:05 P301 Izdný, J.
PVP „Od ďábla jsme vzešli a k ďáblu se zas vrátíme.“ Vybrané kapitoly z dějin Anjouovského impéria 2/-, -/- AHESV131 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P209 Malý, J.
PVP Dějiny německých zemí v 18. století 2/-, -/- AHESV134 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:00 P301 Stellner, F.
PVP2: Obecné moderní dějiny (od roku 1815 do současnosti) (NMgr1 od 13/14)
PVP Dějiny Ruského impéria a Sovětského svazu ve 20. století 2/-, -/- AHESV008 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Stellner, F.
PVP European history in comparative perspective 2/-, -/- AHESV027 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P200 Ira, J.
PVP History of Europe since 1945 2/-, -/- AHESV115 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P209 Koura, J.
PVP Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Latinské Americe v 19. a 20. století 2/-, -/- AHESV103 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P301 Koura, J.
PVP Budování rakouského státu. Proměny vlády a vládnutí ve střední Evropě 1849-1918 2/-, -/- AHESV132 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P301 Klečacký, M.
PVP Citius, Altius, Fortius: Pozoruhodný příběh olympijských her ve dvacátém století 2/-, -/- AHESV133 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P301 Kovář, M.
PVP Rozpad  Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů (A. Mac Queen. P. Mitchell, Smrt Jugoslávie) 2/-, -/- AHESV135 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.