Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie - evropská studia Bc1 (od 2009)

XLS PDF
Historie - evropská studia Bc1 (od 2009) (2756)
Aktualizace: 29.07.2017 06:25
Obory: Historie - Evropská studia
Katedry: 21-USD
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie - evropská studia Bc1 (od 2009)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 09/10)
Evropské nejnovější dějiny I (1914/1918-1945) 1/1, -/- AHES1011 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P302A Soukup, J.
Evropské novověké dějiny I (1714-1815) 1/1, -/- AHES1009 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P209 Klečacký, M.
Evropské raně novověké dějiny I (1500-1618) 1/1, -/- AHES1007 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P301 Valkoun, J.
Evropské středověké dějiny I (do roku 1000) 1/1, -/- AHES1005 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P209 Drška, V.
Úvod do evropských studií I A 1/1, -/- AHES1003 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 P209 Soukup, J.
Úvod do studia historie I A -/2, -/- AHES1001 Z 2 USD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P302A Valkoun, J.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 09/10)
Bakalářský seminář I -/2, -/- AHES1033 Z 2 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302A Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Evropa a svět I: Evropa a (versus) Amerika A 1/1, -/- AHES1021 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:45 P302A Soukup, J.
Evropa: problém centra a periferie I 1/1, -/- AHES1015 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P209 Janáč, J.
Historická, politická a hospodářská geografie Evropy I 1/1, -/- AHES1013 Zk 3 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P209 Drška, V.
Picková, D.
Valkoun, J.
Integrační a dezintegrační procesy v dějinách Evropy I A 1/1, -/- AHES1019 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P209 Horčička, V.
Izdný, J.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 09/10)
Bakalářský seminář III -/2, -/- AHES1043 Z 2 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302A Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Evropa a svět III: Evropa, Afrika a (versus) Asie A 1/1, -/- AHES1025 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P302A Valkoun, J.
Evropa v postmoderní době I (Evropa v éře globalizace I) 1/1, -/- AHES1023 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P302A Kovář, M.
Evropská kultura a vzdělanost I A 1/1, -/- AHES1029 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 H303 Drška, V.
Klusáková, L.
Picková, D.
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě I 1/1, -/- AHES1027 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P302B Brandejs, J.
Ira, J.
Izdný, J.
Proměny evropské identity I 1/1, -/- AHES1031 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P302B Ira, J.
PVP1: Povinně volitelné předměty (Bc1 od 09/10)
PVP Dějiny Ruského impéria a Sovětského svazu ve 20. století 2/-, -/- AHESV008 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Stellner, F.
PVP European history in comparative perspective 2/-, -/- AHESV027 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P200 Ira, J.
PVP History of Europe since 1945 2/-, -/- AHESV115 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P209 Koura, J.
PVP Stát, společnost a kultura středověku 2/-, -/- AHESV040 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
PVP Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Latinské Americe v 19. a 20. století 2/-, -/- AHESV103 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P301 Koura, J.
PVP Počátky státu a christianizace ve střední Evropě - od Velké Moravy k roku 1000 2/-, -/- AHESV130 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:05 P301 Izdný, J.
PVP „Od ďábla jsme vzešli a k ďáblu se zas vrátíme.“ Vybrané kapitoly z dějin Anjouovského impéria 2/-, -/- AHESV131 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P209 Malý, J.
PVP Budování rakouského státu. Proměny vlády a vládnutí ve střední Evropě 1849-1918 2/-, -/- AHESV132 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P301 Klečacký, M.
PVP Citius, Altius, Fortius: Pozoruhodný příběh olympijských her ve dvacátém století 2/-, -/- AHESV133 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P301 Kovář, M.
PVP Dějiny německých zemí v 18. století 2/-, -/- AHESV134 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:00 P301 Stellner, F.
PVP Rozpad  Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů (A. Mac Queen. P. Mitchell, Smrt Jugoslávie) 2/-, -/- AHESV135 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.