Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie Bc2 (od 2011)

XLS PDF
Historie Bc2 (od 2011) (2755)
Aktualizace: 01.10.2017 10:58
Obory: Historie
Katedry: 21-USD
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc2 (od 2011)
HS - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 11/12)
České středověké dějiny (do počátku 16. století) B 2/-, 2/- AHS222006 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 Žemlička, J.
Dějiny pravěku 2/-, -/- AHS222003 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P200 Popelka, M.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS222004 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Souček, J.
Pomocné vědy historické 1/1, 1/1 AHS222002 Z+Zk 5 KPVHAS
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 08:20 - 09:05 P209 Holá, M.
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:05 P209 Woitschová, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209 Pátková, H.
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) B 2/-, 2/- AHS222007 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 H303 Drška, V.
Picková, D.
Úvod do studia historie -/2, -/2 AHS222001 Z, Zk 4 UHSD
Seminář / Seminar C306 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P200 Čechurová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P209 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P209 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P011 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Drška, V.
Picková, D.
HS - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 11/12)
České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) B 2/-, 2/- AHS222008 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P200 Šedivá Koldinská, M.
Hospodářské dějiny (od poloviny 18. stol. do roku 1945) 2/-, 2/- AHS222010 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture P301 Kubů, E.
Sociální dějiny (od poloviny 18. stol. do roku 1945) 2/-, 2/- AHS222011 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture P301 Štaif, J.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. století do roku 1918) B 2/-, 2/- AHS222009 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 P301 Županič, J.
HS - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 11/12)
České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) B 2/-, 2/- AHS222014 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P200 Hlavačka, M.
Historiografie B 1/1, 1/1 AHS222013 Zk 5 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P201 Činátl, K.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 13:15 P209 Koura, J.
Picková, D.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P205 Tinková, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:00 - 10:45 P201 Činátl, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 13:20 - 14:05 P209 Koura, J.
Picková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P205 Tinková, D.
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 C105 Mrňka, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 C105 Mrňka, J.
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) 2/-, 2/- AHS222016 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 Pullmann, M.
Rákosník, J.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do současnosti) B 2/-, 2/- AHS222015 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Kovář, M.
HS - PVP1: Seminář k českým dějinám (Bc2 od 11/12)
PVP 1 Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) -/2, -/2 AHS222020 Z, Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 Čechurová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P208 Pokorná, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201 Randák, J.
PVP 1 Seminář k českým raně novověkým dějinám (od poč. 16. do konce 18. stol.) -/2, -/2 AHS222019 Z, Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 Zdichynec, J.
PVP 1 Seminář k českým středověkým dějinám (do počátku 16. století) -/2, -/2 AHS222018 Z, Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P205 Svátek, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P200 Nejedlý, M.
HS - PVP2: Seminář ke světovým dějinám (Bc2 od 11/12)
PVP 2 Seminář ke světovým nejnovějším dějinám (od roku 1918 do součastnosti) -/2, -/2 AHS222023 Z, Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P209 Vojtěchovský, O.
PVP 2 Seminář ke světovým novověkým dějinám (od počátku 16. století do roku 1918) -/2, -/2 AHS222022 Z, Z 3 USD
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P301 Králová, H.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P209 Ira, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 P302A Stellner, F.
PVP 2 Seminář ke světovým středověkým dějinám (do počátku 16. století) -/2, -/2 AHS222021 Z, Z 3 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P209 Izdný, J.
HS - PVP3: Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (Bc2 od 11/12)
PVP 3 Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od 1945 do současnosti) -/2, -/2 AHS222026 Z, Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 C117 Sommer, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 C117 Sommer, V.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 C105 Kolář, J.
PVP 3 Seminář k hospodářským dějinám (od poloviny 18. stol. do roku 1945) -/2, -/2 AHS222024 Z, Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C105 Jakubec, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C117 Štolleová, B.
PVP 3 Seminář k sociálním dějinám (od poloviny 18. stol. do roku 1945) -/2, -/2 AHS222025 Z, Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C117 Bernášek, B.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 C117 Bernášek, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 C105 Rákosník, J.
HS - PVP4: Bakalářský seminář (Bc2 od 11/12)
Bakalářský seminář - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS222028 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar Spurný, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C117 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C117 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C108 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C108 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C108 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C108 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C108 Kubů, E.
Šouša, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C117 Štolleová, B.
Bakalářský seminář - Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS222012 Z, Zk 5 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302A Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Bakalářský seminář I pro Ústav českých dějin (Bc2 od 11/12)
VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 -/2, -/2 AHS111080 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Církev a náboženství v předmoderní době -/2, -/2 AHS111078 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P208 Zdichynec, J.
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení -/2, -/2 AHS111032 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
VS Česko-francouzská historická dílna -/2, -/2 AHS111082 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 Svátek, J.
VS Česko-francouzský historický seminář -/2, -/2 AHS111033 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
VS Československá společnost v soudobých dějinách -/2, -/2 AHS111051 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208 Randák, J.
VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 -/2, -/2 AHS111073 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Rychlík, J.
VS Češi a jejich sousedé -/2, -/2 AHS111055 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P208 Michela, M.
VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura -/2, -/2 AHS111035 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Dějiny osídlení ve středověku -/2, -/2 AHS111036 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Klápště, J.
Žemlička, J.
VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost -/2, -/2 AHS111037 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P201 Šedivý, I.
VS Historická edukace -/2, -/2 AHS111076 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Historická kultura -/2, -/2 AHS111075 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P208 Činátl, K.
VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demorakcie -/2, -/2 AHS111081 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 P208 Kopeček, M.
VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) -/2, -/2 AHS111040 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
VS Kulturní dějiny raného novověku -/2, -/2 AHS111056 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Holý, M.
VS Muzejnictví -/2, -/2 AHS111070 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P201 Stehlík, M.
VS Národ sobě 1818-1918 -/2, -/2 AHS111042 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P208 Pokorná, M.
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 -/2, -/2 AHS111074 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205 Tinková, D.
VS Problémy české společnosti ve 20. století -/2, -/2 AHS111052 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P208 Čechurová, J.