Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie Bc1 (od 2013)

XLS PDF
Historie Bc1 (od 2013) (2754)
Aktualizace: 01.10.2017 10:59
Obory: Historie
Katedry: 21-USD
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc1 (od 2013)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 11/12)
České středověké dějiny (do počátku 16. století) A 2/-, 2/- AHS111006 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 Žemlička, J.
Dějiny pravěku 2/-, -/- AHS111003 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P200 Popelka, M.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS111004 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Souček, J.
Duchovní a materiální kultura v dějinách 2/-, 2/- AHS111005 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 H303 Drška, V.
Klusáková, L.
Picková, D.
Pomocné vědy historické 1/1, 1/1 AHS111002 Z+Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:05 P301 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 08:20 - 09:05 P209 Holá, M.
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:05 P209 Woitschová, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209 Pátková, H.
Seminář k českým středověkým dějinám -/2, -/2 AHS111018 Z, Z 4 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P205 Svátek, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P200 Nejedlý, M.
Seminář ke světovým středověkým dějinám (do počátku 16. století) -/2, -/2 AHS111021 Z, Z 4 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P209 Izdný, J.
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) A 2/-, 2/- AHS111007 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 H303 Drška, V.
Picková, D.
Úvod do studia historie -/2, -/2 AHS111001 Z, Zk 4 USD
Seminář / Seminar C306 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P200 Čechurová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P209 Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P209 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:45 P011 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Drška, V.
Picková, D.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 11/12)
České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) A 2/-, 2/- AHS111008 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P200 Šedivá Koldinská, M.
Hospodářské dějiny (od poloviny 18. století do r. 1945) A 2/-, 2/- AHS111010 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture P301 Kubů, E.
Seminář k českým raně novověkým dějinám (od poč. 16. do konce 18. stol.) -/2, -/2 AHS111019 Z, Z 4 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 Hausenblasová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 Zdichynec, J.
Seminář ke světovým novověkým dějinám (od počátku 16. století do roku 1918) -/2, -/2 AHS111022 Z, Z 4 USD
Seminář / Seminar St/Wed 09:10 - 10:45 P301 Králová, H.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P209 Ira, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 P302A Stellner, F.
Seminář k hospodářským dějinám (od pol. 18. stol. do r. 1945) -/2, -/2 AHS111024 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C105 Jakubec, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C117 Štolleová, B.
Seminář k sociálním dějinám (od pol. 18. stol. do roku 1945) -/2, -/2 AHS111025 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C117 Bernášek, B.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 C117 Bernášek, B.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 C105 Rákosník, J.
Sociální dějiny (od poloviny 18. století do roku 1945) A 2/-, 2/- AHS111011 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture P301 Štaif, J.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. století do roku 1918) A 2/-, 2/- AHS111009 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 P301 Županič, J.
PVP4: Bakalářský seminář I (Bc1 od 11/12)
Bakalářský seminář I - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS111028 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar Spurný, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C117 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C117 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C108 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C108 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C108 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C108 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C108 Kubů, E.
Šouša, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C117 Štolleová, B.
Bakalářský seminář I - Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS111012 Z, Zk 5 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302A Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Bakalářský seminář I–II pro Ústav českých dějin (Bc1 od 11/12)
VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 -/2, -/2 AHS111080 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Církev a náboženství v předmoderní době -/2, -/2 AHS111078 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P208 Zdichynec, J.
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení -/2, -/2 AHS111032 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
VS Česko-francouzská historická dílna -/2, -/2 AHS111082 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 Svátek, J.
VS Česko-francouzský historický seminář -/2, -/2 AHS111033 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
VS Československá společnost v soudobých dějinách -/2, -/2 AHS111051 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208 Randák, J.
VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 -/2, -/2 AHS111073 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Rychlík, J.
VS Češi a jejich sousedé -/2, -/2 AHS111055 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P208 Michela, M.
VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura -/2, -/2 AHS111035 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Dějiny osídlení ve středověku -/2, -/2 AHS111036 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Klápště, J.
Žemlička, J.
VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost -/2, -/2 AHS111037 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P201 Šedivý, I.
VS Historická edukace -/2, -/2 AHS111076 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Historická kultura -/2, -/2 AHS111075 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P208 Činátl, K.
VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demorakcie -/2, -/2 AHS111081 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 P208 Kopeček, M.
VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) -/2, -/2 AHS111040 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
VS Kulturní dějiny raného novověku -/2, -/2 AHS111056 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Holý, M.
VS Muzejnictví -/2, -/2 AHS111070 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P201 Stehlík, M.
VS Národ sobě 1818-1918 -/2, -/2 AHS111042 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P208 Pokorná, M.
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 -/2, -/2 AHS111074 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205 Tinková, D.
VS Problémy české společnosti ve 20. století -/2, -/2 AHS111052 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P208 Čechurová, J.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 11/12)
České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111014 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P200 Hlavačka, M.
Historiografie A 1/1, 1/1 AHS111013 Z+Zk 8 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 09:55 P201 Činátl, K.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 13:15 P209 Koura, J.
Picková, D.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 14:55 P205 Tinková, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:00 - 10:45 P201 Činátl, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 13:20 - 14:05 P209 Koura, J.
Picková, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:00 - 15:45 P205 Tinková, D.
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 16:35 C105 Mrňka, J.
Seminář / Seminar Po/Mon 16:40 - 17:25 C105 Mrňka, J.
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111016 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 Pullmann, M.
Rákosník, J.
Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) -/2, -/2 AHS111020 Z, Z 4 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 Čechurová, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P208 Pokorná, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201 Randák, J.
Seminář ke světovým nejnovějším dějinám (od roku 1918 do součastnosti) -/2, -/2 AHS111023 Z, Z 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P209 Vojtěchovský, O.
Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti) -/2, -/2 AHS111026 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 C117 Sommer, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 C117 Sommer, V.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 C105 Kolář, J.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111015 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Kovář, M.
PVP5: Bakalářský seminář II (Bc1 od 11/12)
Bakalářský seminář II - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS111030 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar Spurný, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C117 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C117 Pullmann, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C108 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C108 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C108 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C108 Kubů, E.
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 C108 Kubů, E.
Šouša, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 C117 Štolleová, B.
Bakalářský seminář II - Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS111017 Z, Zk 5 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P204 Horčička, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P302B Ira, J.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302A Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Bakalářský seminář I pro Ústav českých dějin (Bc2 od 11/12)
VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 -/2, -/2 AHS111080 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Církev a náboženství v předmoderní době -/2, -/2 AHS111078 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P208 Zdichynec, J.
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení -/2, -/2 AHS111032 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
VS Česko-francouzská historická dílna -/2, -/2 AHS111082 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P201 Svátek, J.
VS Česko-francouzský historický seminář -/2, -/2 AHS111033 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
VS Československá společnost v soudobých dějinách -/2, -/2 AHS111051 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P208 Randák, J.
VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 -/2, -/2 AHS111073 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Rychlík, J.
VS Češi a jejich sousedé -/2, -/2 AHS111055 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P208 Michela, M.
VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura -/2, -/2 AHS111035 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Dějiny osídlení ve středověku -/2, -/2 AHS111036 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Klápště, J.
Žemlička, J.
VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost -/2, -/2 AHS111037 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P201 Šedivý, I.
VS Historická edukace -/2, -/2 AHS111076 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Historická kultura -/2, -/2 AHS111075 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:05 P208 Činátl, K.
VS Intelektuální dějiny současnosti II: Demorakcie -/2, -/2 AHS111081 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 P208 Kopeček, M.
VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) -/2, -/2 AHS111040 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
VS Kulturní dějiny raného novověku -/2, -/2 AHS111056 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Holý, M.
VS Muzejnictví -/2, -/2 AHS111070 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P201 Stehlík, M.
VS Národ sobě 1818-1918 -/2, -/2 AHS111042 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P208 Pokorná, M.
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 -/2, -/2 AHS111074 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P205 Tinková, D.
VS Problémy české společnosti ve 20. století -/2, -/2 AHS111052 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P208 Čechurová, J.
PVP1: České dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP 1 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem 2/-, -/- AHSV00858 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P201 Bobková, L.
PVP 1 Člověk na cestách. Aspekty středověké mobility 2/-, -/- AHSV00946 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
PVP 1 Dějiny Slovenska do roku 1918 2/-, -/- AHSV00775 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P200 Stehlík, M.
PVP 1 Historická antropologie 2/-, -/- AHSV00781 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P205 Tinková, D.
PVP 1 Historiografie a její současná metodologie 2/-, -/- AHSV00962 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 14:10 - 15:45 P208 Beneš, Z.
Fapšo, M.
PVP 1 Chapters in the early Czech history 2/-, -/- AHSV00851 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P200
PVP 1 Konstruování slovenského národního příběhu od 19. století po současnost 2/-, -/- AHSV00769 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P208 Michela, M.
PVP 1 Lucemburské Čechy. Král, země a panovnická doména 2/-, -/- AHSV00948 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 Velička, T.
PVP 1 Osvícenství v českých zemích 2/-, -/- AHSV00920 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P205 Tinková, D.
PVP 1 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika I 2/-, -/- AHSV00689 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Ebelová, I.
PVP 1 Proměna českého venkova 1945-1960 2/-, -/- AHSV00956 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P200 Stehlík, M.
PVP 1 Stavovská společnost v raně novověkých Čechách 2/-, -/- AHSV00511 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P200 Mikulec, J.
PVP 1 Svět včerejška I. Život v dlouhém 19. století 2/-, -/- AHSV00942 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P201 Pokorná, M.
PVP 1 Válka s terorismem: mýtus nebo realita? 2/-, -/- AHSV00958 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P201 Šedivý, I.
PVP 1 Zachráněni na ostrově. Život v londýnském exilu za 2. světové války 2/-, -/- AHSV00952 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P200 Čechurová, J.
PVP 1 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa I 2/-, -/- AHSV00872 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P208 Hlavačka, M.
PVP2: Světové dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP 2 Dějiny Ruského impéria a Sovětského svazu ve 20. století 2/-, -/- AHSV10101 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Stellner, F.
PVP 2 European history in comparative perspective 2/-, -/- AHSV10161 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P200 Ira, J.
PVP 2 Stát, společnost a kultura středověku 2/-, -/- AHSV10336 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
PVP 2 Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Latinské Americe v 19. a 20. století 2/-, -/- AHSV10837 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P301 Koura, J.
PVP 2 Rozpad  Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů (A. Mac Queen. P. Mitchell, Smrt Jugoslávie) 2/-, -/- AHSV10445 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
PVP 2 „Lant in ôsterrîch, und ouch Krein und Stîrlant, allez in der Bêheim hant.“ Vybrané kapitoly z dějin českých a rakouských zemí ve 13. a 14. století. 2/-, -/- AHSV10935 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P301 Košátková, A.
PVP 2 Počátky státu a christianizace ve střední Evropě - od Velké Moravy k roku 1000 2/-, -/- AHSV10937 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:05 P301 Izdný, J.
PVP 2 „Od ďábla jsme vzešli a k ďáblu se zas vrátíme.“ Vybrané kapitoly z dějin Anjouovského impéria 2/-, -/- AHSV10939 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P209 Malý, J.
PVP 2 Budování rakouského státu. Proměny vlády a vládnutí ve střední Evropě 1849-1918 2/-, -/- AHSV10941 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:25 P301 Klečacký, M.
PVP 2 Citius, Altius, Fortius: Pozoruhodný příběh olympijských her ve dvacátém století 2/-, -/- AHSV10943 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P301 Kovář, M.
PVP 2 Dějiny německých zemí v 18. století 2/-, -/- AHSV10945 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:00 P301 Stellner, F.
PVP3: Hospodářské a sociální dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP 3 - Der Erste Weltkrieg 4/-, -/- AHSV20333 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 C117 Barth, B.
PVP 3 - Formy akumulace finančních prostředků a úvěrové zdroje českého podnikání v 19. a první polovině 20. století 2/-, -/- AHSV20355 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 17:30 - 19:05 C117 Hájek, J.
PVP 3 - Fotografie, modernita a střední Evropa 4/-, -/- AHSV20339 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 C105 Machát, Z.
Pullmann, M.
PVP 3 - Globální historie a dějiny globalizace 4/-, -/-