Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Archeologie pravěku a středověku BC

XLS PDF
Archeologie pravěku a středověku BC (2734)
Aktualizace: 01.10.2017 16:55
Obory: Archeologie pravěku a středověku
Katedry: 21-UPRAV
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Archeologie pravěku a středověku Bc1 (od 2011)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 11/12)
Biologická antropologie pravěku Stránská, P. Po/Mon 14:00 - 16:30 Depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea v Horních Počernicích, Cirkusová 1740 2/-, -/- APA110004 Zk 6 UPRAV
Cvičení s archeologickým materiálem 1 Dobeš, M.
Limburský, P.
Pá/Fri 10:50 - 15:35 C211 -/2, -/- APA110016 Z 2 UPRAV
Dějiny starověku Marek, V.
Prchlík, I.
Souček, J.
Po/Mon 10:50 - 11:35 Učebna 301/P 1/1, 1/1 APA110003 Z, Zk 6 UPRAV
Marek, V.
Prchlík, I.
Souček, J.
Po/Mon 11:40 - 12:25 Učebna 301/P
Evropa v pravěku a raném středověku St/Wed 09:10 - 10:45 P200 2/-, -/- APA110001 Zk 6 UPRAV
Neolit Popelka, M. Út/Tue 09:10 - 10:45 C211 2/-, -/- APA110006 Zk 6 UPRAV
Úvod do archeologie pravěku 1, 2 Bláhová, Z.
Langová, M.
St/Wed 13:20 - 14:55 C211 -/2, -/2 APA110020 Z, Z 3 UPRAV
Úvod do archeologie středověku 1, 2 Klír, T.
Štefan, I.
St/Wed 10:50 - 12:25 C211 -/2, -/2 APA110021 Z, Z 3 UPRAV
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 11/12)
Cvičení s archeologickým materiálem 2 Klír, T.
Štefan, I.
Čt/Thu 15:00 - 17:25 C211 -/2, -/- APA110017 Z 2 UPRAV
Doba halštatská a laténská 1, 2 Frank Danielisová, A. Po/Mon 10:50 - 12:25 C211 2/-, 2/- APA110009 Z, Zk 6 UPRAV
Doba římská a stěhování národů Beneš, Z. Út/Tue 14:10 - 15:45 C211 2/-, -/- APA110010 Zk 6 UPRAV
Raný středověk 1, 2 Štefan, I. Po/Mon 14:10 - 15:45 C211 2/-, 2/- APA110011 Z, Zk 6 UPRAV
Seminář pro archeologii středověku 1, 2 Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
St/Wed 16:40 - 18:15 C211 -/2, -/2 APA110025 Z, Z 4 UPRAV
Seminář pro hospodářské dějiny pravěku 1, 2 Bursák, D.
Frank Danielisová, A.
Po/Mon 12:30 - 14:05 C211 -/2, -/2 APA110024 Z, Z 4 UPRAV
Seminář pro mladší pravěk 1, 2 Beneš, Z.
Košnar, L.
Út/Tue 15:50 - 17:25 C211 -/2, -/2 APA110023 Z, Z 4 UPRAV
Seminář pro starší pravěk 1, 2 Bláhová, Z.
Chmela, T.
Popelka, M.
Út/Tue 17:30 - 19:05 C211 -/2, -/2 APA110022 Z, Z 4 UPRAV
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 11/12)
GIS v archeologii Klír, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 C211 -/2, -/- APA110019 Z 4 UPRAV
Hmotná kultura středověku Klápště, J. St/Wed 15:00 - 16:35 C211 2/-, -/- APA110012 Zk 6 UPRAV
PVP1: Povinně volitelný seminář (Bc1 od 11/12)
Povinně volitelný seminář pro archeologii středověku Klápště, J.
Klír, T.
Štefan, I.
St/Wed 16:40 - 18:15 C211 -/2, -/- APA110035 Z 3 UPRAV
Povinně volitelný seminář pro hospodářské dějiny pravěku Bursák, D.
Frank Danielisová, A.
Po/Mon 12:30 - 14:05 C211 -/2, -/- APA110034 Z 3 UPRAV
Povinně volitelný seminář pro mladší pravěk Beneš, Z.
Košnar, L.
Út/Tue 15:50 - 17:25 C211 -/2, -/- APA110033 Z 3 UPRAV
Povinně volitelný seminář pro starší pravěk Bláhová, Z.
Chmela, T.
Popelka, M.
Čt/Thu 08:00 - 09:35 C151 -/2, -/- APA110032 Z 3 UPRAV
PVP3: Archeologie pravěku a středověku (Bc1 od 11/12)
České dějiny středověku Bobková, L.
Zilynská, B.
Žemlička, J.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 2/- APA110042 Z 3 UPRAV
PVP5: Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe (Bc1 od 11/12)
Základy geologie pro archeology Datel, J.
Mikuláš, R.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 C211 2/-, -/- APA110048 Z 3 UPRAV