Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Italianistika bc. 2 obor

XLS PDF
Italianistika bc. 2 obor (2722)
Aktualizace: 02.10.2017 07:28
Popis: Italianistika bc. 2 obor
Obory: Italianistika
Katedry: 21-URS
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Italianistika Bc2 (od 2015)
ITA - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2015/16)
Jazykový seminář gramatický I -/2, -/- AIT200023 Z 3 URS
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 O118 Obstová, Z.
Přehled vývoje starší italské literatury I 2/-, -/- AIT200027 Kv 3 URS
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:00 - 16:35 P116 Pelán, J.
Úvod do dějin Itálie I 2/-, -/- AIT200025 Kv 3 URS
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P116 Helan, P.
Úvod do lingvistiky 2/- ALINUVOD1 Zk 3 ULING
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P200 Křivan, J.
Láznička, M.
Nekvapil, J.
Zíková, M.
Fonetika italštiny 2/-, -/- AIT200003 Zk 4 URS
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P116 Obstová, Z.
Úvod do literární teorie 2/- ASZRS0004 Kv 3 URS
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:05 P300 Holub, J.
ITA - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2015/16)
Jazykový seminář gramatický III -/2, -/- AIT200028 Z 3 URS
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 O118 Bolletta, A.
Italská literatura od klasicismu po dekadenci I 2/-, -/- AIT200031 Kv 3 URS
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P117 Pelán, J.
Morfologie italštiny I 2/-, -/- AIT200011 Kv 2 URS
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P117 Štichauer, P.
ITA - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2015/16)
Italská syntax I 2/-, -/- AIT200018 Kv 2 URS
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:55 P117 Obstová, Z.
Jazykový seminář gramatický V -/2, -/- AIT200015 Z 2 URS
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:55 O118 Bolletta, A.
Letteratura italiana del Novecento I 2/-, -/- AIT200034 Kv 3 URS
Přednáška / Lecture St/Wed 16:40 - 18:15 P116 Flemrová, A.
PVP1: Druhý románský jazyk
Francouzština pro romanisty - dvouoborové -/2, -/2 ASZRS0018 Z, Z 4 URS
Seminář / Seminar Čt/Thu 17:30 - 19:05 O118 Neudörfl, M.
Italština pro romanisty - dvouoborové -/2, -/2 ASZRS0020 Z, Z 4 URS
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:55 P116 Argalášová, M.
Katalánština I - dvouoborové - Català I -/2, -/2 ASZRS0023 Z, Z 4 URS
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:05 C049 Bauca i Sastre, A.
Seminář / Seminar Út/Tue 19:10 - 20:45 C049 Bauca i Sastre, A.
Portugalština I - dvouoborové -/2, -/2 ASZRS0021 Z, Z 4 URS
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 C049 Mrva, J.
Španělština pro romanisty - dvouoborové -/2, -/2 ASZRS0019 Z, Z 4 URS
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 C049 Lukešová, A.
Další předměty
Kapitoly z italské kinematografie 1/2, 1/2 AIT400046 Z, Z 6 URS
Přednáška / Lecture Pá/Fri 16:40 - 17:25 P116 Flemrová, A.
Seminář / Seminar Pá/Fri 15:00 - 16:35 P116 Flemrová, A.