Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Fonetika NMgr2

XLS PDF
Fonetika NMgr2 (2708)
Aktualizace: 14.09.2017 13:43
Obory: Fonetika
Katedry: 21-FU
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Fonetika NMgr2 (od 2014)
FON - Povinné předměty (NMgr2 od 2014/15)
Prozodie mluvených projevů Volín, J. St/Wed 15:50 - 17:25 P016 1/1, -/- APH610036 Z 4 FU
Řečová komunikace - variabilita Veroňková, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P016 -/2, -/- APH610001 Z 2 FU
Seminář k experimentální praxi I Skarnitzl, R. Út/Tue 09:10 - 10:45 P012 -/2, -/- APH610033 Z 3 FU
Současné trendy světové fonetiky Volín, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P016 2/1, -/- APH610006 Zk 5 FU
Volín, J. Čt/Thu 17:30 - 18:15 P016
FON - PVP1: Diplomový seminář / klauzurní práce (NMgr2 od 2014/15)
Diplomový seminář St/Wed 09:10 - 12:25 P012 -/4, -/4 APH610039 Z, Z 8 FU
Klauzurní práce Pá/Fri 12:30 - 14:55 P012 -/3, -/3 APH610037 Z, Z 6 FU
FON - PVP2: Povinně volitelné předměty (NMgr2 od 2014/15)
Řečové technologie I Bořil, T. St/Wed 12:30 - 14:05 P016 1/1, -/- APH610016 Z 3 FU
Statistické metody ve fonetickém výzkumu II Bořil, T. Út/Tue 14:10 - 15:40 P012 1/1, -/- APH610015 Zk 3 FU
Úvod do programování I Bořil, T. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P012 1/1, -/- APH610025 Z 3 FU
Vybrané otázky akustiky Bořil, T. Út/Tue 10:50 - 12:25 P012 -/2, -/- APH610011 Z 3 FU