Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Fonetika NMgr1

XLS PDF
Fonetika NMgr1 (2707)
Aktualizace: 14.09.2017 13:44
Obory: Fonetika
Katedry: 21-FU
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Fonetika NMgr1 (11/12 - 16/17)
PHO - Povinné předměty 1.ročník (NMgr. 1 od 11/12)
Fyziologická fonetika Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P016 1/1, -/- APH510001 Zk 5 FU
Indoevropeistika pro filology Bičovský, J. Po/Mon 15:50 - 17:25 C102 2/- APH510008 Zk 4 FU
Metody fonetické práce Skarnitzl, R. St/Wed 12:30 - 14:05 P012 1/1, -/- APH510009 Z 3 FU
Seminář k experimentální praxi AI Skarnitzl, R. Út/Tue 09:10 - 10:45 P012 -/2, -/- APH510015 Z 3 FU
Seminář k úvodu do lingvistiky Láznička, M. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P116 -/1 ALINUVOD2 Z 2 ULING
Transkripce Černá, M. St/Wed 14:10 - 15:45 P016 -/2, -/- APH510011 Z 3 FU
Úvod do lingvistiky Křivan, J.
Láznička, M.
Nekvapil, J.
Zíková, M.
St/Wed 14:10 - 15:45 P200 2/- ALINUVOD1 Zk 3 ULING
PHO - Povinné předměty 2.ročník (NMgr. 1 od 11/12)
Diplomový seminář Bořil, T.
Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Veroňková, J.
Volín, J.
St/Wed 17:30 - 19:05 P016 -/2 APH510017 Z 9 FU
Fonologie Šturm, P. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P016 1/1, -/- APH510003 Zk 4 FU
Řečová komunikace a variabilita jazyka Veroňková, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P016 -/2, -/- APH510013 Z 2 FU
Současné trendy světové fonetiky Volín, J. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P016 2/1, -/- APH510006 Zk 5 FU
Volín, J. Čt/Thu 17:30 - 18:15 P016
PHO - PVP1: Povinně volitelné předměty (NMgr. 1 od 11/12)
Poslechová analýza II - prozodémy Veroňková, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P012 -/2, -/- APH510035 Z 3 FU
Řečové technologie I Bořil, T. St/Wed 12:30 - 14:05 P016 1/1, -/- APH510031 Z 3 FU
Spektrografická analýza řeči Skarnitzl, R. Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 -/1, -/- APH510060 Z 2 FU
Statistické metody ve fonetickém výzkumu II Bořil, T. Út/Tue 14:10 - 15:40 P012 1/1, -/- APH510033 Zk 5 FU
Úvod do problematiky kultury řeči Veroňková, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P016 -/2, -/- APH510037 Z 2 FU
Úvod do problematiky osvojování řeči Černá, M. St/Wed 10:50 - 12:20 P016 1/1, -/- APH510024 Z 2 FU
Úvod do programování I Bořil, T. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P012 1/1, -/- APH510042 Z 3 FU
Vybrané otázky akustiky Bořil, T. Út/Tue 10:50 - 12:25 P012 -/2, -/- APH510020 Z 4 FU
Vybrané otázky prozodie Volín, J. St/Wed 15:50 - 17:25 P016 1/1, -/- APH510023 Z 4 FU
Základy akustiky Bořil, T. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P012 1/1, -/- APH510019 Z 2 FU