Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Fonetika Bc

XLS PDF
Fonetika Bc (2706)
Aktualizace: 28.06.2017 16:46
Obory: Fonetika
Katedry: 21-FU
Semestr: 2017/2018 - Zimní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Fonetika Bc2 (od 2014)
FON - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 2014/15)
Akustika řeči I Bořil, T. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P012 1/1, -/- APH200005 Z 2 FU
Fyziologická fonetika Skarnitzl, R.
Šturm, P.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 P016 1/1, -/- APH200035 Zk 4 FU
Kultura řeči I Veroňková, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P016 -/2, -/- APH200015 Z 2 FU
Metody fonetické práce Skarnitzl, R. St/Wed 12:30 - 14:05 P012 1/1, -/- APH200012 Z 3 FU
Seminář k úvodu do lingvistiky Láznička, M. Pá/Fri 09:10 - 10:45 P116 -/1 ALINUVOD2 Z 2 ULING
Transkripce Černá, M. St/Wed 14:10 - 15:45 P016 -/2, -/- APH200016 Z 3 FU
Úvod do lingvistiky Křivan, J.
Láznička, M.
Nekvapil, J.
Zíková, M.
St/Wed 14:10 - 15:45 P200 2/- ALINUVOD1 Zk 3 ULING
FON - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 2014/15)
Prozodická poslechová analýza Veroňková, J. Po/Mon 10:50 - 12:25 P012 -/2, -/- APH200040 Z 2 FU
Základy fonologie II Šturm, P. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P016 1/1, -/- APH200010 Zk 4 FU
FON - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 2014/15)
Osvojování řeči I Černá, M. St/Wed 10:50 - 12:20 P016 1/1, -/- APH200039 Zk 4 FU
Základy experimentální praxe I Skarnitzl, R. Út/Tue 09:10 - 10:45 P012 -/2, -/- APH200042 Z 3 FU
FON - PVP1: Bakalářský seminář / Písemná práce (Bc2 od 2014/15)
Bakalářský seminář St/Wed 14:10 - 16:35 P012 -/3, -/3 APH200045 Z 8 FU
Klauzurní práce Út/Tue 12:30 - 14:05 P012 -/2, -/2 APH200046 Z 6 FU
FON - PVP2: Povinně volitelné předměty (Bc2 od 2014/15)
Řečové technologie I Bořil, T. St/Wed 12:30 - 14:05 P016 1/1, -/- APH200047 Z 3 FU
Spektrografická analýza řeči Skarnitzl, R. Čt/Thu 10:00 - 10:45 P016 -/1, -/- APH200052 Z 2 FU
Úvod do programování I Bořil, T. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P012 1/1, -/- APH200030 Z 3 FU