Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Filosofie bc

XLS PDF
Filosofie bc (2660)
Aktualizace: 05.09.2017 15:29
Obory: Filozofie
Katedry: 21-UFAR
Semestr: 2016/2017 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Filozofie Bc
FS - Povinné předměty za celé studium
Bakalářský seminář Čapek, J.
Jirsa, J.
St/Wed 15:50 - 17:25 P217 -/2 AFS100197 Z 6 UFAR
Logika (Bc1 ) Kolman, V. St/Wed 09:10 - 10:45 P217 2/-, 2/- AFS100002 Z, Zk 9 UFAR
FS - PVP2: Antická filosofie I
Aristotelův úvod do metafyziky: Metafyzika II-IV (a jiné texty) Thein, K. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/2 AFS100677 Z, Z 6 UFAR
Platón a Aristoteles Špinka, Š. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P217 2/-, 2/- AFS100675 --- 0 UFAR
Platón: Sofistés Špinka, Š. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P225V -/2, -/2 AFS100676 Z, Z 6 UFAR
FS - PVP3: Středověká filosofie I 
Vrcholná a pozdní scholastika Němec, V. Út/Tue 15:50 - 17:25 P225V -/-, 2/2 AFS100672 Z 3 UFAR
Novák, L. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P225V
FS - PVP4: Novověká filosofie I 
FS - PVP4a: Empirismus
Mysl a osoba v novověkém empirismu Hill, J. Po/Mon 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/2 AFS100686 Z 3 UFAR
Hill, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P131
FS - PVP4b: Racionalismus 
Bůh a svět mezi Descartem a Leibnizem Palkoska, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P225V 2/2 AFS100683 Z 3 UFAR
Palkoska, J. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P225V
FS - PVP5: Filosofie 19. a 20. stol. I
Fenomenologie existence Ritter, M. Út/Tue 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- AFS100687 --- 0 UFAR
Fenomenologie existence - četba Ritter, M. Út/Tue 14:10 - 15:45 P225V -/-, -/2 AFS100688 Z 3 UFAR
Texty k filosofii řeči Čapek, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P217 -/-, -/2 AFS100633 Z 3 UFAR
FS - PVP6: Analytická filosofie I
Pragmatismus v kontextu Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 17:30 - 19:05 P217 -/-, 2/2 AFS100685 Z 3 UFAR
Kolman, V.
Švec, O.
St/Wed 19:10 - 20:45 P217
FS - PVP7: Etika a politická filosofie I
Úvod do etiky Jirsa, J. St/Wed 10:50 - 12:25 P217 2/2, 2/2 AFS100613 Z, Z 6 UFAR
Jirsa, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P225V
FS - PVP8: Současná kontinentální filosofie I
Současná filosofie: texty a kontexty II Petříček, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P217 -/-, 2/2 AFS100674 Z 3 UFAR
Petříček, M. Út/Tue 17:30 - 19:05 P217
FS - PVP9: Latinská filosofická četba (Bc1)
Leibniz - De ipsa Natura (O samotné přirozenosti) Palkoska, J. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P218 -/-, -/2 AFS100689 Z 3 UFAR
Další předměty
Aristotelova přírodní filosofie: Fyzika I-II Bartoš, H.
Thein, K.
Út/Tue 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00274 Z 3 UFAR
Bakalářský seminář Kozák, J.
Pehal, M.
Po/Mon 14:10 - 15:45 P225V -/2 ARL100018 Z 3 UFAR
Bytí a číslo Kolman, V. Út/Tue 17:30 - 19:05 P225V -/-, 2/- AFS500174 Z 4 UFAR
Classical Contemporary Articles Janoušek, H. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00275 Zk 6 UFAR
Četba runových nápisů [2] Kozák, J. Út/Tue 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 ARL500089 Z 5 UFAR
Esencialismus a syntetické a priori Novák, L. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P218 -/-, 2/- AFS500175 Z 4 UFAR
Filosofie náboženství pro religionisty II Halík, T.
Matějčková, T.
Čt/Thu 14:10 - 15:45 P131 -/-, 2/- ARL100091 Zk 4 UFAR
Filosofie práva II Němec, V. Čt/Thu 15:50 - 17:25 P225V -/-, 2/- AFS500177 Z 4 UFAR
Hegelova filosofie dějin Matějčková, T. St/Wed 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 AFS500172 Z 4 UFAR
Hegelova "Malá logika" Karásek, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P218 -/-, -/2 AFS500170 Z 4 UFAR
Hegelův pojem filosofie Karásek, J. St/Wed 09:10 - 10:45 P218 -/-, -/2 AFSV00270 Z 3 UFAR
Husserl: Zur Phänomenologie der Zeit Čapek, J. Pá/Fri 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFS500180 Z 3 UFAR
Chrámy předhelenistické Sýrie Antalík, D. St/Wed 14:10 - 15:45 S131 -/-, 2/- ARL100234 Kv 2 UFAR
Imaginární světy VIII Petříček, M. -/-, 2/- AFSV00278 Z 3 UFAR
Jungiánská metoda výkladu mýtu Kozák, J. St/Wed 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 ARL100294 Z 3 UFAR
Kantova analytika estetických soudů Karásek, J. Po/Mon 14:10 - 15:45 P217 -/-, -/2 AFS500171 Z 4 UFAR
Křesťanství I Matějčková, T. St/Wed 15:50 - 17:25 P225V -/-, 2/- ARL100099 Zk 4 UFAR
Křesťanství II: Křesťanská náboženská praxe Oudová Holcátová, B. Po/Mon 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/- ARL100304 Zk 4 UFAR
Latinská četba pro religionisty [2] Kozák, J. Út/Tue 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 ARL500093 Z 5 UFAR
Lévinas: Oddělení a rozmluva Válová, D. Út/Tue 12:30 - 14:05 P218 -/-, -/2 AFS500173 Z 4 UFAR
Náboženství antického Říma II Antalík, D. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- ARL100108 Zk 4 UFAR
Náboženství starověké Sýrie II Antalík, D. St/Wed 12:30 - 14:05 P218 -/-, 2/- ARL100164 Zk 4 UFAR
Nepojmová pravda: Benjamin a Adorno Ritter, M. Po/Mon 17:30 - 19:05 P218 -/-, 2/- AFS500179 Z 4 UFAR
Pojetí prostoru v rituálech starověké Mezopotámie Koubková, E. St/Wed 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 ARL500096 Z 5 UFAR
Pragmatic Perspectives in Phenomenology Švec, O. Čt/Thu 17:30 - 19:05 P217 -/-, 2/- AFS500176 Z 4 UFAR
Presokratici klasické doby Kratochvíl, Z. Út/Tue 15:50 - 17:25 P217 -/-, 2/- AFSV00110 Z 3 UFAR
Proměny proroctví: Bůh, svět a člověk ve středověkém židovském myšlení Sládek, P.
Válová, D.
Čt/Thu 09:10 - 10:45 P218 -/-, -/2 AFSV00273 Z 3 UFAR
Psychologie náboženství C.G. Junga Halík, T. Út/Tue 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 ARL100247 Z 3 UFAR
Psychologie náboženství I Motl, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P217 -/-, 2/- ARL100094 Zk 4 UFAR
Rituál a jeho interpretace (ženské rituály v antickém Řecku) [2] Chlup, R. St/Wed 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 ARL100042 Z 5 UFAR
Rozšiřující cvičení z logiky - letní semestr Punčochář, V. Út/Tue 09:10 - 10:45 P217 -/-, -/2 AFS100220 Z 3 UFAR
Rozum a vášně u Malebranche a Huma Janoušek, H.
Vrabec, M.
Čt/Thu 17:30 - 19:05 P225V -/-, -/2 AFSV00277 Z 3 UFAR
Řečtina I: Cvičení [2] Horáček, F. St/Wed 15:50 - 16:35 P218 -/-, -/1 AFS500047 Z 3 UFAR
Řečtina II [2] Horáček, F. -/-, -/2 AFS500025 Z 3 UFAR
Řečtina I [2] Horáček, F. Pá/Fri 10:50 - 12:25 P217 -/-, -/2 AFS500006 Z 3 UFAR
Seminář k egyptskému náboženství Pehal, M. Út/Tue 09:10 - 10:45 P225V -/-, -/2 ARL100295 Z 3 UFAR
Smrt v buddhismu Zemánek, M. Čt/Thu 14:10 - 15:45 P217 -/-, -/2 ARL100293 Z 3 UFAR
Smyslové vnímání: dějiny a struktura filosofického problému Šterbáková, D.
Thein, K.
Út/Tue 14:10 - 15:45 P217 -/-, 2/- AFS500178 Z 4 UFAR
Sociologie křesťanství Halík, T. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P225V -/-, -/2 ARL100303 Z 3 UFAR
Srovnávací fenomenolgie pohřebních rituálů Chlup, R.
Pehal, M.
Po/Mon 12:30 - 14:05 P225V -/-, 1/1 ARL500100 Z 5 UFAR
Srovnávací religionistika a vynalezení indoevropské mytologie Dynda, J.
Kozák, J.
Po/Mon 10:50 - 12:25 P217 -/-, 2/- ARL100302 Zk 4 UFAR
Strast a trest v Platónově politickém myšlení Jinek, J. Út/Tue 15:50 - 17:25 P308B -/-, 2/- AFSV00279 Z 3 UFAR
Středověká falsafa: texty a souvislosti Válová, D. Út/Tue 09:10 - 10:45 P218 -/-, 2/- AFSV00272 Z 3 UFAR
Teorie sekularizace od Hegela k Habermasovi Matějčková, T. Út/Tue 12:30 - 14:05 P225V -/-, -/2 ARL100297 Z 3 UFAR
Transcendentální dedukce kategorií podle 1. vydání Karásek, J. Čt/Thu 10:50 - 12:25 P218 -/-, -/2 AFSV00271 Z 3 UFAR
Úvod do dějin současných náboženství Antalík, D. Čt/Thu 12:30 - 14:05 P217 -/-, 2/- ARL100287 Zk 4 UFAR
Úvod do studia tomismu II Sousedík, S. Pá/Fri 15:50 - 17:25 P218 -/-, -/2 AFSV00276 Z 3 UFAR