Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Bc. Obecná lingvistika

XLS PDF
Bc. Obecná lingvistika (2642)
Aktualizace: 28.02.2017 19:42
Katedry: 21-ULING
Semestr: 2016/2017 - Letní

Filtrovat:
Název Vyučující Den Čas Místnost Rozsah Kód(y) SIS Atest Kred ZS
Obecná lingvistika Bc2 (od 2013)
LIN - Povinné předměty 1.ročník (Bc2 od 2013/14)
Jazyky světa Křivan, J.
(
Elšík, V.
Čt/Thu 10:50 - 12:25 C424 -/-, 1/1 ALINP105B Z 4 ULING
Metody lingvistického výzkumu Křivan, J. Út/Tue 12:30 - 14:05 C424 -/-, 1/1 ALINP102B Z 4 ULING
Úvod do lingvistické analýzy Křivan, J.
(Zíková, M.)
Út/Tue 15:50 - 17:25 C424 -/-, 3/1 ALINP104B Zk 6 ULING
Křivan, J. St/Wed 15:50 - 17:25 C424
LIN - PVP1: Korpusová lingvistika – úvod (Bc2 od 2013/14)
Korpusová lingvistika - úvod zaměřený na češtinu Křen, M. St/Wed 09:10 - 10:45 S131 -/2 ALINV152B Zk 4 ULING
LIN - Povinné předměty 2. a 3. ročník - pozor, údaje SISu o 2. a 3. ročníku nejsou relevantní; bc. seminář I je nově v druhém ročníku
Historická lingvistika Elšík, V. Po/Mon 13:20 - 15:35 C424 -/-, 2/1 ALINP109B Zk 4 ULING
Syntax a sémantika Friedová, M. Út/Tue 15:50 - 17:25 P104 -/-, 2/1 ALINP108B Zk 5 ULING
Lehečková, E. Út/Tue 09:10 - 10:45 P022
Bakalářský seminář I Křivan, J.
Zíková, M.
St/Wed
( Lichý týden )
10:50 - 12:20 C214 -/-, -/1 ALINP112B Z 2 ULING
LIN - PVP2: Hlavní skupina (Bc2 od 2013/2014)
Pravé dislokace v češtině Lehečková, E.
Zíková, M.
Út/Tue 14:10 - 15:45 P026 -/-, -/2 ALINV312B Z 3 ULING
Statistické metody v lingvistickém výzkumu I Bořil, T. Čt/Thu 09:10 - 10:45 P016 -/-, 1/1 ALINV353B Z 3 ULING
Transkripce pro mluvený korpus ČNK Komrsková, Z.
Kopřivová, M.
Lukeš, D.
Poukarová, P.
Po/Mon 14:10 - 15:45 S131 -/2 ALINV363B Z 3 ULING
Programování pro korpusovou lingvistiku II Lukeš, D. Čt/Thu 15:50 - 17:25 S131 -/-, -/2 ALINV368B Z 3 ULING
Multimodal communication Jehlička, J. Čt/Thu 12:30 - 14:05 C424 -/-, 1/1 ALINV410B Z 3 ULING
Human Language and Mind Eckertová, E. Čt/Thu 09:10 - 10:45 C424 -/-, -/2 ALINV411B Z 3 ULING
Theory of Mind: Development of Perspective Filippová, E. Čt/Thu 16:30 - 18:05 P423 -/-, -/2 ALINV414B Z 3 ULING
Jazykové komunity Sherman, T. Po/Mon 10:50 - 12:25 P423 -/-, -/2 ALINV501B Zk 3 ULING
Konverzační analýza Havlík, M.
Nekvapil, J.
Út/Tue 15:50 - 17:25 Pracovna ÚJČ, Letenská 4. 1/1 ALINV502B Zk 3 ULING
Analýza diskurzu Nekvapil, J. Čt/Thu 14:10 - 15:45 C424 -/-, 1/1 ALINV503B Zk 3 ULING
Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu Švejdarová, S. St/Wed 09:10 - 10:45 P018 -/-, -/2 ALINV509B Z 3 ULING
Indoevropeistika pro filology Bičovský, J. Po/Mon 15:50 - 17:25 C102 2/- ALINV553B Zk 3 ULING
Teorie jazykové změny Bičovský, J. St/Wed 10:50 - 12:25 C102 -/-, 2/- ALINV554B Zk 3 ULING
Základy prozodie Volín, J. St/Wed 14:10 - 15:45 P016 -/-, 2/1 ALINV607B Zk 3 ULING
Volín, J. St/Wed 13:20 - 14:05 P016
Aplikace ve fonetickém výzkumu Machač, P. Út/Tue 14:10 - 15:45 C214 -/-, -/2 ALINV610B Zk 3 ULING
Arabština pro lingvisty Zemánek, P. Po/Mon 10:50 - 12:25 C102 -/-, 2/- ALINV703B Z 3 ULING
Structure of Forest Enets Siegl, F. 2.5., 17:30 - 20:00; 3.5., 17:30 - 20:00; 4.5., 16:00 - 20:00; 9.5., 17:30 - 20:00; 10.5., 17:30 - 20:00; 11.5., 16:00 - 20:00 (C424) -/-, 26/- ALINV707B Z 3 ULING
Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu Dufek, O.
Hořejší, M.
Út/Tue 17:30 - 19:05 P018 -/-, -/2 ALINV369B Z 3 ULING
Jaghnóbština pro lingvisty Lipp, R. Čt/Thu 10:50 - 11:35 C102 -/-, 1/1 ALINV708B Z 3 ULING
Lipp, R. Čt/Thu 11:40 - 12:25 C102
LIN - PVP3: Doplňkový jazyk (Bc2 od 2013/14)
Arabština pro lingvisty Zemánek, P. Po/Mon 10:50 - 12:25 C102 -/-, 2/- ALINV703B Z 3 ULING
Structure of Forest Enets Siegl, F. 2.5., 17:30 - 20:00; 3.5., 17:30 - 20:00; 4.5., 16:00 - 20:00; 9.5., 17:30 - 20:00; 10.5., 17:30 - 20:00; 11.5., 16:00 - 20:00 (C424) -/-, 26/- ALINV707B Z 3 ULING
Další PVP předměty hlavní skupiny (které nejsou kvůli technické chybě zobrazeny výše)

NPFL111 a NPFL112 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R, 2p+2s, 3K+3K, doc. Cvrček + dr. Cinková, pátek 9:10–12:00, MFF UK;
V pozdějších ročnících si lze zapsat jako PVP i kurz
ALINV413M Psycholingvistika řečové produkce, doc. Bordag, pondělí 12:30–15:40 (blokově), P026, který je však přednostně určen pro magisterské studenty (při naplněné kapacitě dostanou tito studenti přednost)