Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie - evropská studia Bc1 (od 2009)

XLS PDF
Historie - evropská studia Bc1 (od 2009) (2510)
Aktualizace: 07.02.2017 12:07
Obory: Historie - Evropská studia
Katedry: 21-USD
Semestr: 2016/2017 - Letní

Souborové přílohy: Zaměření BS a DS.docx
Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie - evropská studia Bc1 (od 2009)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 09/10)
Evropské nejnovější dějiny II (1945-současnost) -/-, 1/1 AHES1012 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P302A Koura, J.
Evropské novověké dějiny II (1815-1914/1918) -/-, 1/1 AHES1010 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P302A Županič, J.
Evropské raně novověké dějiny II (1618-1714) -/-, 1/1 AHES1008 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P302A Valkoun, J.
Evropské středověké dějiny II (1000-1500) -/-, 1/1 AHES1006 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P302A Suchánek, D.
Úvod do evropských studií II A -/-, 1/1 AHES1004 KLP 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 P209 Soukup, J.
Úvod do studia historie II A -/-, -/2 AHES1002 KLP 4 USD
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302A Valkoun, J.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 09/10)
Bakalářský seminář II -/-, -/2 AHES1038 Z 2 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P204 Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P206 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P204 Soukup, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P206 Ira, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Evropa a svět II: Evropa a (versus) Amerika -/-, 1/1 AHES1022 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:45 P302A Koura, J.
Evropa: problém centra a periferie II -/-, 1/1 AHES1016 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P209 Janáč, J.
Historická, politická a hospodářská geografie Evropy II -/-, 1/1 AHES1014 Zk 3 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P302A Valkoun, J.
Integrační a dezintegrační procesy v dějinách Evropy II A -/-, 1/1 AHES1020 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 15:50 - 17:25 P306 Horčička, V.
Náboženství v dějinách Evropy II A -/-, 1/1 AHES1018 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 14:10 - 15:45 P302A Suchánek, D.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 09/10)
Bakalářský seminář IV -/-, -/2 AHES1048 Z 2 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P204 Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P206 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P204 Soukup, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P206 Ira, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Evropa a svět IV: Evropa, Afrika a (versus) Asie -/-, 1/1 AHES1026 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P302A Valkoun, J.
Evropa v postmoderní době II (Evropa v éře globalizace II) -/-, 1/1 AHES1024 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P302A Horčička, V.
Evropská kultura a vzdělanost II A -/-, 1/1 AHES1030 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P209 Klusáková, L.
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě II -/-, 1/1 AHES1028 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P209 Ira, J.
Proměny evropské identity II -/-, 1/1 AHES1032 Zk 6 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P301 Ira, J.
PVP1: Povinně volitelné předměty (Bc1 od 09/10)
PVP Building Europe 1850-2000 -/-, 2/- AHESV112 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 P301 Janáč, J.
PVP Dějiny Ruského impéria v 19. století -/-, 2/- AHESV009 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Stellner, F.
PVP Francie Ludvíka XIV. -/-, 2/- AHESV022 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P209 Skřivan, A.
PVP Historická exkurze ke starším dějinám V -/-, 2/- AHESV121 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:20 P306 Drška, V.
Izdný, J.
Seminář / Seminar 28.4., 09:00 - 19:00; 29.4., 09:00 - 19:00; 30.4., 09:00 - 19:00; 1.5., 09:00 - 19:00 () Drška, V.
Izdný, J.
PVP Hledání evropského kulturního dědictví -/-, 2/- AHESV111 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P209 Klusáková, L.
PVP Kapitoly ze starších ruských dějin -/-, 2/- AHESV126 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
PVP Od Bolívara k Escobarovi. Vybrané kapitoly z kolumbijských dějin 19. a 20. století -/-, 2/- AHESV122 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 Soukup, J.
PVP Od vládce na lidem ke králi z milosti boží. Vznik raně středověkého království v řeči pramenů -/-, 2/- AHESV124 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P301 Drška, V.
Izdný, J.
PVP Poslední léta a rozpad Titovy Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů (L. Zafranović, Tito, poslední svědci testamentu; A. Mac Queen. P. Mitchell, Smrt Jugoslávie) -/-, 2/- AHESV127 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
PVP Středoevropská šlechta ve stínu dvou totalit II -/-, 2/- AHESV123 Z 2 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P301 Horčička, V.
Županič, J.
PVP Středověké kroniky jako historický pramen -/-, 2/- AHESV0128 Z 2 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P209 Košátková, A.
Malý, J.