Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie Bc1 (od 2013)

XLS PDF
Historie Bc1 (od 2013) (2508)
Aktualizace: 18.02.2017 10:51
Obory: Historie
Katedry: 21-USD
Semestr: 2016/2017 - Letní

Souborové přílohy: Zaměření BS a DS.docx
Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc1 (od 2013)
Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc1 od 11/12)
České středověké dějiny (do počátku 16. století) A 2/-, 2/- AHS111006 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P200 Bobková, L.
Zilynská, B.
Žemlička, J.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS111004 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Prchlík, I.
Duchovní a materiální kultura v dějinách 2/-, 2/- AHS111005 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 15:50 - 17:25 P301 Stehlík, M.
Tinková, D.
Pomocné vědy historické 1/1, 1/1 AHS111002 Z+Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:05 P200 Dobeš, J.
Ebelová, I.
Holá, M.
Šouša, J.
Woitschová, K.
Seminář / Seminar Po/Mon 08:20 - 09:05 P200 Holá, M.
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:05 P200 Woitschová, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209 Pátková, H.
Seminář k českým středověkým dějinám -/2, -/2 AHS111018 Z, Z 4 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P201 Velička, T.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:05 P200 Velička, T.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P200 Svátek, J.
Seminář ke světovým středověkým dějinám (do počátku 16. století) -/2, -/2 AHS111021 Z, Z 4 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P209 Drška, V.
Izdný, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P209 Drška, V.
Izdný, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P209 Suchánek, D.
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) A 2/-, 2/- AHS111007 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P301 Drška, V.
Izdný, J.
Picková, D.
Suchánek, D.
Úvod do studia historie -/2, -/2 AHS111001 Z, Zk 4 USD
Seminář / Seminar Kubů, E.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 Jakubec, I.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P302A Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P200 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Drška, V.
Izdný, J.
Picková, D.
Suchánek, D.
Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc1 od 11/12)
České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) A 2/-, 2/- AHS111008 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P200 Holý, M.
Šedivá Koldinská, M.
Zdichynec, J.
Hospodářské dějiny (od poloviny 18. století do r. 1945) A 2/-, 2/- AHS111010 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P301 Jakubec, I.
Jančík, D.
Kubů, E.
Seminář k českým raně novověkým dějinám (od poč. 16. do konce 18. stol.) -/2, -/2 AHS111019 Z, Z 4 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P200 Holý, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P205 Zdichynec, J.
Seminář ke světovým novověkým dějinám (od počátku 16. století do roku 1918) -/2, -/2 AHS111022 Z, Z 4 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P302A Králová, H.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P301 Králová, H.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:25 P302A Stellner, F.
Seminář k hospodářským dějinám (od pol. 18. stol. do r. 1945) -/2, -/2 AHS111024 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Jakubec, I.
Štolleová, B.
Seminář k sociálním dějinám (od pol. 18. stol. do roku 1945) -/2, -/2 AHS111025 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Bernášek, B.
Rákosník, J.
Spurný, M.
Sociální dějiny (od poloviny 18. století do roku 1945) A 2/-, 2/- AHS111011 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 09:10 - 10:45 P301 Pullmann, M.
Rákosník, J.
Štaif, J.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. století do roku 1918) A 2/-, 2/- AHS111009 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 12:30 - 14:05 P301 Stellner, F.
PVP4: Bakalářský seminář I (Bc1 od 11/12)
Bakalářský seminář I - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS111028 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar
Bakalářský seminář I - Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS111012 Z, Zk 5 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P204 Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P206 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P204 Soukup, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P206 Ira, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Bakalářský seminář I–II pro Ústav českých dějin (Bc1 od 11/12)
VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 -/2, -/2 AHS111080 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Církev a náboženství v předmoderní době -/2, -/2 AHS111078 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Zdichynec, J.
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení -/2, -/2 AHS111032 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
VS Česko-francouzský historický seminář -/2, -/2 AHS111033 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
Svátek, J.
Žůrek, V.
VS Československá společnost v soudobých dějinách -/2, -/2 AHS111051 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Randák, J.
VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 -/2, -/2 AHS111073 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Rychlík, J.
VS Češi a jejich sousedé -/2, -/2 AHS111055 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Michela, M.
VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura -/2, -/2 AHS111035 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Dějiny jako mediální téma. Filmové, literární a publicistické obrazy raného novověku -/2, -/2 AHS111060 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Dějiny osídlení ve středověku -/2, -/2 AHS111036 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Klápště, J.
Žemlička, J.
VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost -/2, -/2 AHS111037 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Šedivý, I.
VS Historická edukace -/2, -/2 AHS111076 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Historická kultura -/2, -/2 AHS111075 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Činátl, K.
VS Intelektuální dějiny současnosti: Východ a Západ 1968-2010. Četba textů -/2, -/2 AHS111079 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Kopeček, M.
VS Koruna česká ve 14.–18. století, stát, společnost, kultura -/2, -/2 AHS111058 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P205 Bobková, L.
Zdichynec, J.
VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) -/2, -/2 AHS111040 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
VS Kulturní dějiny raného novověku -/2, -/2 AHS111056 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Holý, M.
VS Muzejnictví -/2, -/2 AHS111070 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Stehlík, M.
VS Národ sobě 1818-1918 -/2, -/2 AHS111042 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Pokorná, M.
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 -/2, -/2 AHS111074 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Tinková, D.
VS Problémy české společnosti ve 20. století -/2, -/2 AHS111052 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čechurová, J.
VS Středověké město: člověk, společnost, prostor -/2, -/2 AHS111077 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P211 Velička, T.
VS Všední den v memoárové literatuře -/2, -/2 AHS111047 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Hlavačka, M.
Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc1 od 11/12)
České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111014 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Hlavačka, M.
Rychlík, J.
Historiografie A 1/1, 1/1 AHS111013 Z+Zk 8 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 13:15 P302A Koura, J.
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P200 Beneš, Z.
Činátl, K.
Pullmann, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 13:20 - 14:05 P302A Koura, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P200 Beneš, Z.
Činátl, K.
Pullmann, M.
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111016 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 Pullmann, M.
Rákosník, J.
Spurný, M.
Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) -/2, -/2 AHS111020 Z, Z 4 UCD
Seminář / Seminar Čechurová, J.
Michela, M.
Randák, J.
Seminář ke světovým nejnovějším dějinám (od roku 1918 do součastnosti) -/2, -/2 AHS111023 Z, Z 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P302A Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P301 Kotrman, V.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P302A Ira, J.
Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti) -/2, -/2 AHS111026 Z, Z 4 UHSD
Seminář / Seminar Pullmann, M.
Rákosník, J.
Sommer, V.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do současnosti) A 2/-, 2/- AHS111015 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Kovář, M.
PVP5: Bakalářský seminář II (Bc1 od 11/12)
Bakalářský seminář II - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS111030 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar
Bakalářský seminář II - Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS111017 Z, Zk 5 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P302B Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar Po/Mon 15:50 - 17:25 P306 Picková, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P306 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P306 Suchánek, D.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P206 Valkoun, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P204 Koura, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Županič, J.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P306 Horčička, V.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P204 Kovář, M.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P206 Skřivan, A.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 P302B Klusáková, L.
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P204 Soukup, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P206 Ira, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P306 Stellner, F.
Bakalářský seminář I pro Ústav českých dějin (Bc2 od 11/12)
VS Aristokraté, žoldnéři, vizionáři. Člověk v českých dějinách 1500-1800 -/2, -/2 AHS111080 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Církev a náboženství v předmoderní době -/2, -/2 AHS111078 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Zdichynec, J.
VS České dějiny pozdního středověku: společnost, kultura, myšlení -/2, -/2 AHS111032 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 P211 Zilynská, B.
VS Česko-francouzský historický seminář -/2, -/2 AHS111033 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 09:10 - 10:45 P201 Nejedlý, M.
Svátek, J.
Žůrek, V.
VS Československá společnost v soudobých dějinách -/2, -/2 AHS111051 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Randák, J.
VS Československo / Česká a Slovenská republika a svět 1945-2004 -/2, -/2 AHS111073 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Rychlík, J.
VS Češi a jejich sousedé -/2, -/2 AHS111055 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Michela, M.
VS Dějiny dějepisectví - soudobá česká historická kultura -/2, -/2 AHS111035 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Dějiny jako mediální téma. Filmové, literární a publicistické obrazy raného novověku -/2, -/2 AHS111060 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P205 Šedivá Koldinská, M.
VS Dějiny osídlení ve středověku -/2, -/2 AHS111036 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Klápště, J.
Žemlička, J.
VS Dějiny vojenství od r. 1789 po současnost -/2, -/2 AHS111037 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Šedivý, I.
VS Historická edukace -/2, -/2 AHS111076 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Beneš, Z.
VS Historická kultura -/2, -/2 AHS111075 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Činátl, K.
VS Intelektuální dějiny současnosti: Východ a Západ 1968-2010. Četba textů -/2, -/2 AHS111079 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Kopeček, M.
VS Koruna česká ve 14.–18. století, stát, společnost, kultura -/2, -/2 AHS111058 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P205 Bobková, L.
Zdichynec, J.
VS Král a ti druzí (česká pozdněstředověká společnost, kultura) -/2, -/2 AHS111040 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 P201 Bobková, L.
VS Kulturní dějiny raného novověku -/2, -/2 AHS111056 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P205 Holý, M.
VS Muzejnictví -/2, -/2 AHS111070 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Stehlík, M.
VS Národ sobě 1818-1918 -/2, -/2 AHS111042 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Pokorná, M.
VS Osvícenství a proměny preindustriální společnosti cca 1680 – 1835 -/2, -/2 AHS111074 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Tinková, D.
VS Problémy české společnosti ve 20. století -/2, -/2 AHS111052 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čechurová, J.
VS Středověké město: člověk, společnost, prostor -/2, -/2 AHS111077 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P211 Velička, T.
VS Všední den v memoárové literatuře -/2, -/2 AHS111047 Z, Zk 5 UCD
Seminář / Seminar Hlavačka, M.
PVP1: České dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP 1 Alternativní kultury v Československu před rokem 1989 -/-, 2/- AHSV00900 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 17:30 - 19:05 P201 Michela, M.
Stehlík, M.
PVP 1 Česká koruna mezi středověkem a raným novověkem II -/-, 2/- AHSV00720 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Zdichynec, J.
PVP 1 Československé zahraniční vojsko 1939-1945: pohled po sedmdesáti letech -/-, 2/- AHSV00835 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Maršálek, Z.
PVP 1 Československo a střední Evropa 1945-1992 II. -/-, 2/- AHSV00795 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Michela, M.
Randák, J.
Rychlík, J.
PVP 1 Dějiny Slovenska II. (1918-1992) -/-, 2/- AHSV00902 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Rychlík, J.
PVP 1 Dějiny tělesné výchovy a sportu v českých zemích ve 20. století -/-, 2/- AHSV00914 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Havlůjová, G.
Lomíček, J.
Michela, M.
PVP 1 Dějiny vědeckého myšlení II -/-, 2/- AHSV00918 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Tinková, D.
PVP 1 Didaktika soudobých dějin -/-, 2/- AHSV00370 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Činátl, K.
PVP 1 „Dovoleno jest, zřizovati spolky…“ – politika a vývoj spolkového života 1867-1951 -/-, 2/- AHSV00894 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 Čechurová, J.
Kasíková, J.
PVP 1 Geschichte der böhmischen Länder in der Vormoderne -/-, 2/- AHSV00807 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 17:30 - 19:05 P201 Velička, T.
Zdichynec, J.
PVP 1 Kleió a Sofia. Filozofické myšlení v historiografii českých zemí 19. století -/-, 2/- AHSV00904 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P201 Fapšo, M.
PVP 1 Materiální kultura komunistické diktatury -/-, 2/- AHSV00896 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Randák, J.
Táborský, O.
PVP 1 Mikrosvět předmoderního českého města. Kapitoly z kulturní historie a každodennosti -/-, 2/- AHSV00898 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Ďurčanský, M.
PVP 1 Osvícenství v českých zemích -/-, 2/- AHSV00920 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Tinková, D.
PVP 1 Paleografie a diplomatika raného novověku. Propedeutika II -/-, 2/- AHSV00692 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Ebelová, I.
PVP 1 Práce s historiografickým textem II -/-, 2/- AHSV00849 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Činátl, K.
Tinková, D.
PVP 1 Problémy současné historiografie II -/-, 2/- AHSV00845 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Činátl, K.
Tinková, D.
PVP 1 Reprezentace české středověké šlechty -/-, 2/- AHSV00882 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 17:30 - 19:05 P201 Šimůnek, R.
PVP 1 Samospráva a česká společnost 19. století I -/-, 2/- AHSV00751 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Hlavačka, M.
PVP 1 Umírání a smrt v předmoderní době -/-, 2/- AHSV00884 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Út/Tue 10:50 - 12:25 P200 Šedivá Koldinská, M.
PVP 1 Vrchnost a její úředník. Úředník a jeho vrchnost -/-, 2/- AHSV00886 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Hrbek, J.
PVP 1 „Vůdce národa“ Karel Kramář -/-, 2/- AHSV00892 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čechurová, J.
PVP 1 Vybrané problémy dějin první světové války II -/-, 2/- AHSV00888 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Šedivý, I.
PVP 1 V zájmu svobody a řádu. Cenzura a sociální regulace v moderní české kultuře -/-, 2/- AHSV00890 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Pokorná, M.
PVP 1 Zivilgesellschaft, Modernisierung und Nationalismus in Mitteleuropa II -/-, 2/- AHSV00343 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Hlavačka, M.
Randák, J.
PVP2: Světové dějiny (Bc1 od 11/12)
PVP 2 Building Europe 1850-2000 -/-, 2/- AHSV10893 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 09:10 - 10:45 P301 Janáč, J.
PVP 2 Dějiny Ruského impéria v 19. století -/-, 2/- AHSV10180 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Pá/Fri 09:10 - 10:45 P301 Stellner, F.
PVP 2 Francie Ludvíka XIV. -/-, 2/- AHSV10014 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 14:10 - 15:45 P209 Skřivan, A.
PVP 2 Historická exkurze ke starším dějinám V -/-, 2/- AHSV10915 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 15:50 - 17:20 P306 Drška, V.
Izdný, J.
Seminář / Seminar 28.4., 09:00 - 19:00; 29.4., 09:00 - 19:00; 30.4., 09:00 - 19:00; 1.5., 09:00 - 19:00 () Drška, V.
Izdný, J.
PVP 2 Hledání evropského kulturního dědictví -/-, 2/- AHSV10886 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P209 Klusáková, L.
PVP 2 Kapitoly ze starších ruských dějin -/-, 2/- AHSV10925 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P301 Picková, D.
PVP 2 Od Bolívara k Escobarovi. Vybrané kapitoly z kolumbijských dějin 19. a 20. století -/-, 2/- AHSV10917 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P209 Soukup, J.
PVP 2 Od vládce na lidem ke králi z milosti boží. Vznik raně středověkého království v řeči pramenů -/-, 2/- AHSV10921 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P301 Drška, V.
Izdný, J.
PVP 2 Poslední léta a rozpad Titovy Jugoslávie v reflexi dokumentárních filmů (L. Zafranović, Tito, poslední svědci testamentu; A. Mac Queen. P. Mitchell, Smrt Jugoslávie) -/-, 2/- AHSV10927 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P209 Moskovič, B.
Pelikán, J.
Vojtěchovský, O.
PVP 2 Středoevropská šlechta ve stínu dvou totalit II -/-, 2/- AHSV10919 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P301