Rozvrhový portál FF UK

Detail rozvrhu: Historie Bc2 (od 2011)

XLS PDF
Historie Bc2 (od 2011) (1556)
Aktualizace: 01.10.2014 09:31
Obory: Historie
Katedry: 21-USD
Semestr: 2014/2015 - Zimní

Filtrovat:
Název předmětu Rozsah Kód(y) SIS Atest Kredity ZS
Forma výuky Den Čas Místnost Odkaz Vyučující
Historie Bc2 (od 2011)
HS - Povinné předměty doporučené pro 1. ročník (Bc2 od 11/12)
České středověké dějiny (do počátku 16. století) B 2/2, 2/2 AHS222006 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 09:10 - 10:45 P200 Bobková, L.
Nejedlý, M.
Žemlička, J.
Dějiny pravěku 2/-, -/- AHS222003 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 09:10 - 10:45 P200 Popelka, M.
Dějiny starověku 2/-, 2/- AHS222004 Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Po/Mon 10:50 - 12:25 P301 Souček, J.
Pomocné vědy historické 1/1, 1/1 AHS222002 Z+Zk 5 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 08:20 - 09:05 P200 Dobeš, J.
Ebelová, I.
Holá, M.
Šouša, J.
Woitschová, K.
Seminář / Seminar Ebelová, I.
Seminář / Seminar Po/Mon 07:30 - 08:15 P200 Holá, M.
Seminář / Seminar Po/Mon 08:20 - 09:05 P200 Holá, M.
Seminář / Seminar St/Wed 08:20 - 09:05 P200 Woitschová, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P200 Ebelová, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 08:15 P209 Dobeš, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 08:20 - 09:05 P209 Pátková, H.
Světové středověké dějiny (do počátku 16. století) B 2/-, 2/- AHS222007 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 12:30 - 14:05 P301 Drška, V.
Picková, D.
Suchánek, D.
Úvod do studia historie -/2, -/2 AHS222001 Z, Zk 4 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 10:50 - 12:25 P201 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:25 P208 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P201 Jakubec, I.
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:25 P302A Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 P200 Šedivý, I.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:25 P306 Drška, V.
Picková, D.
Suchánek, D.
HS - Povinné předměty doporučené pro 2. ročník (Bc2 od 11/12)
České raně novověké dějiny (od počátku 16. do konce 18. století) B 2/-, 2/- AHS222008 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P200 Čechura, J.
Přednáška / Lecture St/Wed 10:50 - 12:25 P200 Šedivá Koldinská, M.
Zdichynec, J.
Hospodářské dějiny (od poloviny 18. stol. do roku 1945) 2/-, 2/- AHS222010 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 15:50 - 17:25 P301 Kubů, E.
Sociální dějiny (od poloviny 18. stol. do roku 1945) 2/-, 2/- AHS222011 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture P301 Štaif, J.
Světové novověké dějiny (od počátku 16. století do roku 1918) B 2/-, 2/- AHS222009 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture Út/Tue 12:30 - 14:05 P301 Skřivan, A.
HS - Povinné předměty doporučené pro 3. ročník (Bc2 od 11/12)
České moderní a soudobé dějiny (od konce 18. století do současnosti) B 2/-, 2/- AHS222014 Zk 4 UCD
Přednáška / Lecture Po/Mon 12:30 - 14:05 P200 Čechurová, J.
Hlavačka, M.
Randák, J.
Historiografie B 1/1, 1/1 AHS222013 Zk 5 UCD
Přednáška / Lecture Čt/Thu 10:50 - 11:35 P200 Beneš, Z.
Seminář / Seminar Po/Mon 17:30 - 19:00 P301 Mrňka, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 16:35 P200 Činátl, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 11:40 - 12:25 P200 Beneš, Z.
Činátl, K.
Mrňka, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P209 Drška, V.
Pešta, M.
Picková, D.
Suchánek, D.
Seminář / Seminar Út/Tue 16:40 - 17:25 P200 Činátl, K.
Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) 2/-, 2/- AHS222016 Zk 4 UHSD
Přednáška / Lecture Po/Mon 14:10 - 15:45 P301 Rákosník, J.
Světové nejnovější dějiny (od roku 1918 do současnosti) B 2/-, 2/- AHS222015 Zk 4 USD
Přednáška / Lecture St/Wed 12:30 - 14:05 P301 Kovář, M.
HS - PVP1: Seminář k českým dějinám (Bc2 od 11/12)
PVP 1 Seminář k českým moderním a soudobým dějinám (od konce 18. stol. do souč.) -/2, -/2 AHS222020 Z, Z 3 UCD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P201 Michela, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:05 P200 Čechurová, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 07:30 - 09:05 P201 Randák, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P200 Velek, L.
PVP 1 Seminář k českým raně novověkým dějinám (od poč. 16. do konce 18. stol.) -/2, -/2 AHS222019 Z, Z 3 UCD
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 P200 Holý, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P201 Zdichynec, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:45 P205 Hrbek, J.
PVP 1 Seminář k českým středověkým dějinám (do počátku 16. století) -/2, -/2 AHS222018 Z, Z 3 UCD
Seminář / Seminar Po/Mon 14:10 - 15:45 P201 Zilynská, B.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 P200 Nejedlý, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:45 P200 Velička, T.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 P201 Velička, T.
HS - PVP2: Seminář ke světovým dějinám (Bc2 od 11/12)
PVP 2 Seminář ke světovým nejnovějším dějinám (od roku 1918 do součastnosti) -/2, -/2 AHS222023 Z, Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:00 P302A Soukup, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 12:30 - 14:00 P302A Vojtěchovský, O.
Seminář / Seminar St/Wed 10:50 - 12:20 P301 Pešta, M.
Seminář / Seminar Čt/Thu 10:50 - 12:20 P209 Kotrman, V.
Seminář / Seminar Pá/Fri 12:30 - 14:00 P302A Valkoun, J.
PVP 2 Seminář ke světovým novověkým dějinám (od počátku 16. století do roku 1918) -/2, -/2 AHS222022 Z, Z 3 USD
Seminář / Seminar Po/Mon 09:10 - 10:40 P302A Kubiš, K.
Seminář / Seminar Čt/Thu 12:30 - 14:00 P302A Valkoun, J.
Seminář / Seminar Čt/Thu 14:10 - 15:40 P302A Valkoun, J.
Seminář / Seminar Pá/Fri 10:50 - 12:20 P302A Stellner, F.
Seminář / Seminar Pá/Fri 14:10 - 15:40 P302A Valkoun, J.
PVP 2 Seminář ke světovým středověkým dějinám (do počátku 16. století) -/2, -/2 AHS222021 Z, Z 3 USD
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:40 P209 Drška, V.
Seminář / Seminar Út/Tue 10:50 - 12:20 P201 Drška, V.
Seminář / Seminar Pá/Fri 07:30 - 09:00 P209 Smrž, P.
Seminář / Seminar Pá/Fri 09:10 - 10:40 P209 Smrž, P.
HS - PVP3: Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (Bc2 od 11/12)
PVP 3 Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od 1945 do současnosti) -/2, -/2 AHS222026 Z, Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Út/Tue 14:10 - 15:45 C117 Spurný, M.
Seminář / Seminar Út/Tue 15:50 - 17:25 C117 Spurný, M.
Seminář / Seminar St/Wed 07:30 - 09:05 C105 Kolář, J.
PVP 3 Seminář k hospodářským dějinám (od poloviny 18. stol. do roku 1945) -/2, -/2 AHS222024 Z, Z 3 UHSD
Seminář / Seminar P200 Štolleová, B.
Seminář / Seminar Po/Mon 12:30 - 14:05 C105 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 17:30 - 19:05 C105 Jančík, D.
PVP 3 Seminář k sociálním dějinám (od poloviny 18. stol. do roku 1945) -/2, -/2 AHS222025 Z, Z 3 UHSD
Seminář / Seminar Út/Tue 07:30 - 09:05 C105 Rákosník, J.
Seminář / Seminar St/Wed 14:10 - 15:45 C105 Bernášek, B.
Seminář / Seminar St/Wed 15:50 - 17:25 C105 Bernášek, B.
HS - PVP4: Bakalářský seminář (Bc2 od 11/12)
Bakalářský seminář - Ústav hospodářských a sociálních dějin -/2, -/2 AHS222028 Z, Zk 5 UHSD
Seminář / Seminar Pullmann, M.
Seminář / Seminar Lorenz, T.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C108 Rákosník, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 09:10 - 10:45 C117 Štaif, J.
Seminář / Seminar Út/Tue 17:30 - 19:05 C117 Spurný, M.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C117 Jakubec, I.
Seminář / Seminar St/Wed 12:30 - 14:05 C108 Jančík, D.
Seminář / Seminar Čt/Thu 15:50 - 17:25 C108 Kubů, E.
Seminář / Seminar Kubů, E.
Šouša, J.
Bakalářský seminář - Ústav světových dějin -/2, -/2 AHS222012 Z, Zk 5 USD
Tradiční a moderní v evropském novověku Po/Mon 07:30 - 09:00 P302B Kubiš, K.
Spojené státy americké a Evropa ve 20. století Po/Mon 10:00 - 11:30 P204 Koura, J.
Dějiny jihovýchodní a východní Evropy v 19. a 20. století Ne/Sun 00:00 - 01:30 Pelikán, J.
Šlechta rakouské monarchie / Seminář lichtenštejnských studií / Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550–1918 Po/Mon 14:10 - 15:40 P306 Županič, J.
Střední a východní Evropa v raném středověku / Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku Po/Mon 10:50 - 12:20 P306 Picková, D.
Evropa ve 20. století: Politika a společnost / Komunistická hnutí, strany a režimy Po/Mon 15:50 - 17:20 P302B Vojtěchovský, O.
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Út/Tue 12:30 - 14:00 P306 Drška, V.
Vybrané kapitoly z církevních dějin Út/Tue 15:50 - 17:20 P306 Suchánek, D.
Velmocenská politika ve světě 1917–1991 / Integrační proces v západní Evropě ve 20. století / Seminář lichtenštejnských studií